+84-4-37450188

Một loại thuốc mới có thể giúp chống lại các loại siêu vi khuẩn kháng thuốc, gây chết người

Ngày: 12/01/2018 19:14

Nghiên cứu cho thấy trên mẫu da của chuá»™t và người, loại thuốc má»›i này Ä‘ã làm sạch hoàn toàn các vết thÆ°Æ¡ng do  vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA- Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), và vi khuẩn Acinetobacter baumannii kháng kháng sinh. Cả hai loại vi khuẩn này đều gây nhiá»…m trùng nguy hiểm ở nhiều bệnh nhân, đặc biệt trong các bệnh viện. Các nhà nghiên cứu ở Hà Lan Ä‘ã tạo ra thành phần chính, má»™t chuá»—i axit amin gọi là SAAP-148, bằng cách cải tiến má»™t loại peptide có khả năng diệt khuẩn ở người. Chi tiết xem tại