+84-4-37450188

Phương pháp xét nghiệm máu phát hiện ra tám loại ung thư khác nhau

Ngày: 23/01/2018 02:37

Một phương pháp xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm một loạt các bệnh ung thư khác nhau, kết quả được công bố trên tạp chí Science