+84-4-37450188

Danh sách đề cử Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022

Ngày: 18/05/2022 16:01

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Ngành /Chuyên ngành

Thuộc biên chế cơ hữu của đơn vị

Ghi chú

          1           

Lê Ngọc Thành

GS.TS

Y khoa, Ngoại khoa

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          2           

Trương Việt Dũng

GS.TS

Y khoa, Y tế công cộng

Trường Đại học Thăng Long

 

          3           

Mai Trọng Khoa

GS.TS

Y khoa, Ung bướu

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          4           

Nguyễn Gia Bình

GS.TS

Y khoa, Hồi sức cấp cứu

Bệnh viện Bạch Mai

 

          5           

Nguyễn Quốc Kính

GS.TS

Y khoa, Gây mê hồi sức

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          6           

Trịnh Đình Hải

GS.TS

Y khoa, Răng hàm mặt

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          7           

Trần Bình Giang

GS.TS

Y khoa, Ngoại khoa

Bệnh viện Việt Đức & Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          8           

Nguyễn Thanh Hải

GS.TS

Dược khoa, Bào chế

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

          9           

Lương Ngọc Khuê

PGS.TS

Y khoa, Răng hàm mặt

Bộ Y tế

 

        10        

Đinh Đoàn Long

PGS.TS

Sinh học, Di truyền

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

        11        

Đoàn Thị Hồng Hoa

PGS.TS

Y khoa, Tai mũi hòng

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

Ấn định danh sách: 11 người./.