+84-4-37450188

Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/phó giáo sư tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022

Ngày: 27/07/2022 17:56

Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022 được thành lập theo quyết định số 818/QĐ-ĐHYD ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN. Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, được sửa đổi bổ sung một số điều tại quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng đã họp để đánh giá hồ sơ ứng viên; thẩm định, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan của ứng viên; thẩm định, đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên.

Căn cứ biên bản các phiên họp của hội đồng, kết quả thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định, HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022 trân trọng thông báo kết quả như sau:

Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

1. Tổng số ứng viên chức danh phó giáo sư được xét tại Hội đồng: 03 người.

2. Số ứng viên đủ điều kiện đưa vào bỏ phiếu tín nhiệm: 02 người.

+ Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 2 người.

+ Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0 người.

Danh sách ứng viên chức danh phó giáo sư đủ điều kiện

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi công tác

1

Nguyễn Công Long

PGS

Y học/ Nội tiêu hóa

Bệnh viện Bạch Mai; Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

PGS

Y học/ Răng hàm mặt

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

 

3. Số ứng viên không đủ điều kiện trình bày báo cáo khoa học tổng quan, xác định trình độ ngoại ngữ và bỏ phiếu tín nhiệm: 01 người.

HĐGSCS Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN năm 2022 đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng xin gửi văn bản về HĐGSCS Trường Đại học Y Dược trước ngày 10 tháng 8 năm 2022.

Thông tin liên hệ của Hội đồng:

Phòng 305, nhà Y1, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Chủ tịch Hội đồng: GS.TS Lê Ngọc Thành

ĐT: 0903417172 - Email: lengocthanh61@gmail.com

- Thư ký Hội đồng: PGS.TS Đoàn Thị Hồng Hoa

ĐT: 0912581963 - Email: dhhoa63@yahoo.fr

 

Xem thông báo chi tiết tại đây: https://drive.google.com/file/d/1xTwVnJrmYMCC1bZJCZ6qgGjCrIP8JrMk/view?usp=sharing