+84-4-37450188

Thông báo thay đổi tên đơn vị và mã số thuế

Ngày: 04/03/2021 14:07

Căn cứ nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/10/2020  của Thủ tướng chính phủ về việc Thành lập Trường ĐH Y Dược trực thuộc ĐHQGHN;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 0204/2020/ĐKMCD thông báo mã số thuế của cục thuế TP Hà Nội;

Trường ĐH Y Dược xin thông báo về việc thay đổi tên đơn vị và mã số thuế kể từ ngày 28/01/2021 như sau:

  1. Tên đơn vị và mã số thuế cũ

Tên đơn vị: Khoa Y Dược trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đại diện: Ông Lê Ngọc Thành - Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa

Địa chỉ: số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mã số thuế: 0101183303-029

       2. Tên đơn vị và mã số thuế mới

Tên đơn vị: Trường Đại học Y Dược

Đại diện: Ông Lê Ngọc Thành - Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mã số thuế: 0109508017

Xem chi tiết thông báo tại đây