+84-4-37450188

Thông báo chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản năm học 2020-2021

Ngày: 23/03/2021 10:53

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị đào tạo Chương trình học bổng của Quỹ học bổng Yamada, Nhật Bản (gọi tắt là học bổng Yamada) năm học 2020-2021 cho sinh viên như sau:

  1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong năm học 2019-2020. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020.

- Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn - Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, có đóng góp trong các hoạt động xã hội, có hoàn cảnh khó khăn/cần hỗ trợ kinh phí để học tập.

  1. Giá trị mỗi suất học bổng:200 USD/sinh viên.
  2. Chỉ tiêu học bổng: 03 sinh viên.

 

  1. Hồ sơ đăng ký học bổng

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bảng điểm năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học năm 2020.

- Bài viết tìm hiểu về Quỹ học bổng và chương trình học bổng Yamada, Nhật Bản (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng (đánh máy, có độ dài khoảng 1 - 2 trang A4);

- Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn...(nếu có).

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada năm học 2020-2021, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Đề nghị các em sinh viên tham dự nộp hồ sơ về phòng 405, Y1, Trường đại học Y Dược trước 17h00 ngày 26/03/2021.

Trân trọng thông báo./.