+84-4-37450188

Thông báo về Lịch Nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2021

Ngày: 27/04/2021 16:48

 

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019, 
Căn cứ theo thông báo số 1137/ĐHQGHN - VP ngày 23/4/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về lịch Nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5/2021.
Phòng Đào tạo & CTHSSV thông báo đến các thầy cô Giáo viên Chủ nhiệm & Cố vấn Học tập, các thầy cô bộ môn cùng toàn thể các em sinh viên về lịch Nghỉ lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 như sau:
Ngày Giái phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975) và ngày Quốc tế lao động (01/5): Sinh viên được nghỉ 04 ngày từ thứ Sáu, ngày 30/4/2021 đến hết thứ Hai, ngày 03/5/2021 ( trong đó ngày nghỉ bù là thứ Hai, 03/5/2021). 
Sau khi kết thúc kỳ Nghỉ lễ các thầy cô và các em sinh viên quay trở lại Trường để làm việc và học tập bình thường.
Lưu ý: 
- Đối với các học phẩn thực hành sinh viên tuân thủ theo lịch trực của đơn vị thực hành và bộ môn. 
- Trong thời gian nghỉ lễ các em hạn chế đi lại tụ tập nơi đông người .
- Chú ý tham gia giao thông an toàn, tránh sử dụng rượu, bia. 
Trân trọng./.