+84-4-37450188

Thông báo đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Ngày: 22/11/2022 17:54

Thông báo đăng ký bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đối với cơ cấu đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo số lượng giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm ở các Bộ môn trực thuộc Trường năm 2022;

Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN thông báo tới các cán bộ/giảng viên có nhu cầu được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường thực hiện theo hướng chi tiết tại file đính kèm.

Người nhận hồ sơ: CN. Trần Thị Thảo, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Địa chỉ: phòng 308 Nhà Y1, Trường Đại học Y Dược, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 0964 262 570.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 12h00, ngày 02 tháng 12 năm 2022.