+84-4-37450188

Đào tạo đại học

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 là 600 cho các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học và Điều dưỡng...

Xem tiếp
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2023 là 600 cho các ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Xét nghiệm y học và Điều dưỡng...

Xem tiếp