+84-4-37450188

Thông báo một số thông tin quan trọng đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học 2022

Ngày: 25/11/2022 16:41

THÔNG BÁO MỘT SỐ THÔNG TIN QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2022

1. Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2022

- Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú phòng thi số 01, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú phòng thi số 02, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú phòng thi số 03, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi Thạc sỹ phòng thi số 04, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi Thạc sỹ phòng thi số 05, xem tại đây

Yêu cầu:

- Thí sinh xem các thông tin cá nhân, chuyên ngành, môn thi và phản hồi về Phòng ĐT&CTHSSV (email: daotao.ump@gmail.com) nếu thông tin cá nhân chưa đúng. Phòng ĐT&CTHSSV sẽ thực hiện cập nhật tất các các thông tin thí sinh phản hồi và đưa vào danh sách công bố kết quả thi, vì thời điểm hiện tại danh sách thí sinh dự thi và thẻ dự thi đã được ấn định xong trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh.

2. Thời gian và địa điểm nghe phổ biến quy chế, quy trình thi và nhận thẻ dự thi.

- Thời gian: 06h30 ngày 03/12/2022 (6h45 nghe phổ biến quy chế và phát thẻ dự thi)

- Địa điểm: Nhà Y1 – Y3 Trường đại học Y Dược, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy - Hà Nội (Tại các phòng thi theo danh sách phòng thi tại mục 1)

3. Lịch thi tuyển

Thời gian

Môn thi

Đối tượng

Phòng thi

06h45 - 03/12/2022

Sáng

Môn cơ sở

Thạc sỹ - Bác sĩ nội trú

Y1-201; Y1-202A; Y1-202B; Y3-103; Y3-104

13h20 - 03/12/2022

Chiều

Môn cơ bản 1

Thạc sỹ - Bác sĩ nội trú

Y1-201; Y1-202A; Y1-202B; Y3-103; Y3-104

7h20 - 04/12/2022

Sáng

Môn cơ bản 2

Bác sĩ nội trú

Y1-201; Y1-202A; Y1-202B