+84-4-37450188

Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2022

Ngày: 30/12/2022 10:26

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM THI PHÚC KHẢO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2022

Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức chấm thi phúc khảo cho các thí sinh tham gia thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 theo nguyện vọng của thí sinh. Chi tiết kết quả xem tại đây