+84-4-37450188

Thành viên trong ban giám hiệu Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Ngày: 22/07/2016 21:56

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

  Họ và tên Chức vụ/chức danh
Ông Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Ông Phạm Như Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Ông Phạm Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Ông Đinh Đoàn Long Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Ông Trịnh Hoàng Hà Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Giới thiệu