+84-4-37450188

PTN Y học chuẩn đoán và cận lâm sàng

Cập nhật: 21/04/2023 16:31

PHÒNG THÍ NGHIỆM
Y HỌC CHẨN ĐOÁN VÀ CẬN LÂM SÀNG

 

Phụ trách Phòng thí nghiệm: PGS.TS. Đinh Đoàn Long
Địa chỉ: Tầng 6, nhà Y1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-37450188 (số lẻ 407)
Email: ump@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: Đang xây dựng (hoạt động một phần từ 2018)

2. Các cán bộ của Phòng thí nghiệm
TS. Vũ Thị Thơm,
TS. Phạm Thị Hồng Nhung,
ThS. Nguyễn Thị Thúy Mậu,
ThS. Nguyễn Xuân Bách,
ThS. Đỗ Thị Quỳnh,
ThS. Vũ Vân Nga,
ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng,
ThS. Lê Thị Diễm Hồng,
BSNT. Trần Tiến Đạt,
ThS. Lê Đình Khiết,
BSNT.Hồ Thị Mỹ Dung,
ThS. Nguyễn Thanh Hằng
3. Chức năng, nhiệm vụ
a) Đào tạo đại học và sau đại học: Giảng dạy các học phần liên quan đến Y sinh học Phân tử, Y sinh học Tế bào, Di truyền phân tử - tế bào Y học, Miễn dịch phân tử cho các ngành Y đa khoa, Dược học, Xét nghiệm Y học, Răng Hàm Mặt.
b) Các định hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y sinh học Phân tử, Y sinh học Tế bào, Di truyền phân tử - tế bào Y học, Sinh dược học phân tử - tế bào; Xét nghiệm hỗ trợ chẩn đoán sớm trước sinh và sau sinh, liệu pháp gen và điều trị cá thể hóa, điều trị hướng đích, liệu pháp miễn dịch. Công nghệ bảo quản, cấy ghép sử dụng tế bào, mô và các sản phẩm từ mô và tế bào.

Danh sách cán bộ trực thuộc