+84-4-37450188

Đảng ủy Trường Đại học Y Dược

Cập nhật: 25/04/2023 11:02

Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Khóa II (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

 

 

 

 

PGS.TS Phạm Như Hải

Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

 

PGS.TS Đinh Đoàn Long

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch Hội đồng trường

 

PGS.TS Trịnh Hoàng Hà

Phó Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN

 

GS.TS Nguyễn Thanh Hải

Đảng ủy viên

Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Bào chế và Công nghệ dược phẩm

 

PGS.TS Vũ Thị Thơm

Đảng ủy viên

Trưởng phòng QLKH&HTPT kiêm Trưởng Bộ môn Y Dược học cơ sở

 

Trần Văn Thiện

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN

 

Nguyễn Thành Trung

Đảng ủy viên

Phó trưởng phụ trách phòng Đào tạo và CTHSSV

Danh sách cán bộ trực thuộc