+84-4-37450188

Hội đồng trường lâm thời Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày: 23/06/2021 10:40

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LÂM THỜI

  Họ và tên Chức vụ/chức danh Trách nhiệm
Ông Phạm Như Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Chủ tịch hội đồng
Ông Lê Minh Kỳ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Dược Thành viên kiêm thư ký Hội đồng
Ông Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Phạm Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Hải Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Đinh Đoàn Long Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Lê Thị Hằng Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Vũ Thị Thơm Chủ nhiệm Bộ môn Y Dược học cơ sở, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Ngô Lan Anh Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Nguyễn Thành Trung Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo & Công tác Học sinh Sinh viên, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Tống Duy Phúc Học viên cao học, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Trịnh Hoàng Hà Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty trách nhiệm hữu hạn PDH Thành viên
Ông Đỗ Ngọc Sơn Phó Tổng Giám đốc Công ty vật tư Y tế Hải Dương Thành viên
Ông Nguyễn Quang Huy Trưởng Ban xây dựng, ĐHQGHN Thành viên

Giới thiệu