+84-4-37450188

Hội đồng trường Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày: 23/06/2021 10:40

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NHIỆM KỲ 2022 - 2027

  Họ và tên Chức vụ/chức danh Trách nhiệm
Ông Nguyễn Hoàng Hải Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội  Thành viên
  Ông Lê Ngọc Thành Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội  Thành viên
Ông Phạm Như Hải Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Mè Quốc Vọng Sinh viên, Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Dược  Thành viên
Ông Phạm Trung Kiên Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Ông Đinh Đoàn Long Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Chủ tịch Hội đồng trường
Bà Vũ Thị Thơm Trưởng bộ môn Y Dược học cơ sở, Trường Đại học Y Dược Thành viên
Bà Ngô Lan Anh Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Kế toán trưởng, Trường Đại học  Y Dược  Thành viên
Ông Bùi Thanh Tùng Trưởng phòng Thí nghiệm Dược động học và Sinh dược học bào chế, kiêm Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược  Thành viên
Ông Lê Minh Kỳ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Y Dược Thư ký Hội đồng trường
Ông Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên, Trường Đại học Y Dược  Thành viên
Ông Nguyễn Thanh Bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Giảng viên cao cấp Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội  Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Khánh Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  Thành viên
Ông Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn PDH  Thành viên
Ông Đỗ Ngọc Sơn Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược vật tư Y tế Hải Dương  Thành viên

Giới thiệu