+84-4-37450188

Bộ môn Bào chế và Công nghệ dược phẩm

Cập nhật: 04/10/2023 16:24

BỘ MÔN BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

Trưởng bộ môn: GS.TS. Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Phòng 505, nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-37450188 (máy lẻ 415) Email: bm.baochecndp.dhyd2020@gmail.com

1. Năm thành lập:
Bộ môn được thành lập năm 2012

2. Lãnh đạo bộ môn:
GS.TS. Nguyễn Thanh Hải (CNBM)

3. Cán bộ của bộ môn:
GS.TS. Nguyễn Thanh Hải,
ThS. Nguyễn Văn Khanh,
ThS. Trịnh Ngọc Dương,
ThS. Nguyễn Thị Huyền,
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Anh,
ThS. Nguyễn Thị Thúy,
KTV. Vũ Thị Thu Hiền.

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: Giảng dạy các học phần Dược động học, Sinh dược học, Phát minh và Thiết kế thuốc, Bào chế, Công nghệ Dược phẩm, Sinh phẩm, Kỹ thuật Y Dược hiện đại, Công nghệ sinh học, Thống kê và Thiết kế nghiên cứu trong phát triển thuốc, Thực hành Dược Khoa, Thực hành tốt trong hành nghề dược (GPs) cho ngành Dược học.
b) Đào tạo sau đại học: Đào tạo bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Bào chế và Công nghệ Dược phẩm; Đào tạo liên tục theo yêu cầu: nghiên cứu phát triển dược phẩm, GMP, GLP, GPP, GSP, GDP, GACP, phương pháp giảng dạy y học, ...
c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu sinh dược học các dạng bào chế, nghiên cứu xây dựng công thức bào chế các dạng thuốc, nghiên cứu xây dựng và phát triển quy trình công nghệ sản xuất các dạng thuốc, nghiên cứu phát triển các nguyên liệu làm thuốc và thuốc có nguồn gốc khác nhau.

Giới thiệu