+84-4-37450188

Bộ môn Dược liệu và Dược học cổ truyền

Cập nhật: 04/10/2023 16:08

BỘ MÔN DƯỢC LIỆU VÀ DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

Trưởng bộ môn: PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi

Địa chỉ: P. 408, Nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 XuânThủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 Điện thoại: 024. 37450188 (máy lẻ 408)

Email: bomonduoclieudhct@gmail.com

 

1. Năm thành lập: 2012

 2. Lãnh đạo bộ môn: 

Giai đoạn 2012 - 2017: PGS.TS. Nguyễn Duy Thuần (CNBM);

Từ 2017 đến 2022 : PGS.TS. Vũ Đức Lợi (CNBM);

Từ 2022 - đến nay: PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi (CNBM).

 3. Các cán bộ của bộ môn: 

PGS.TSKH Nguyễn Minh Khởi, 

PGS.TS. Nguyễn Tiến Vững,

TS. Lê Ngọc An,

TS. Hoàng Lê Sơn,

ThS. Nguyễn Thúc Thu Hương, 

DS. Lê Hồng Dương

DS. Vũ Thị Tư,

 

 4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: Các học phần Thực vật và Dược liệu, Dược học cổ truyền, Tài nguyên cây thuốc, Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, Đánh giá thiết kế nghiên cứu cho ngành Dược học.

b) Đào tạo sau đại học: Các học phần Dược liệu, Dược học cổ truyền

c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu về thành phần hóa học, tác dụng sinh học của các cây thuốc bài thuốc; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu; Nghiên cứu chiết xuất phân lập các hợp chất, xây dựng chất chuẩn, xây dựng tiêu chuẩn dược liệu, cao dược liệu, sản phẩm từ dược liệu.

 

 

Giới thiệu