+84-4-37450188

Bộ môn Dược lý

Cập nhật: 04/10/2023 14:33

BỘ MÔN DƯỢC LÝ

 

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

Địa chỉ: Phòng 506,  nhà Y1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

1. Năm Thành lập:

Bộ môn thành lập năm 2020, tiền thân là Bộ môn Dược lý- Dược lâm sàng

2. Lãnh đạo bộ môn:

Đương nhiệm:

PGS.TS. Bùi Thanh Tùng: Trưởng bộ môn

PGS.TS.Phạm Thị Nguyệt Hằng: Phó trưởng bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn:

PGS.TS. Bùi Thanh Tùng;

PGS.TS. Phạm Thị Nguyệt Hằng;

ThS. Đỗ Thị Hồng Khánh;

ThS.BSNT. Phan Hồng Minh.

4. Chức năng nhiệm vụ:

Bộ môn Dược lý là đơn vị cơ sở thuộc Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN. Bộ môn chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Dược lý. Hiện nay bộ môn đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công như Hoàn thiện và phát triển chương trình, sách giáo khoa đào tạo sinh viên, học viên. Bộ môn Dược lý phụ trách các học phần: Dược lí; Dược lí đại cương; Độc chất học; Bệnh gây ra do thuốc; Cá nhân hóa sử dụng thuốc.     

Bộ môn đào tạo các đối tượng bao gồm Dược sĩ đại học, Bác sỹ đa khoa, Bác sĩ răm hàm mặt, Cử nhân Điều Dưỡng, Cử nhân xét nghiệm, Cử nhân Chẩn đoán hình ảnh và Sau đại học, Thạc sĩ và bác sĩ nội trù. Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bao gồm thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở chuyên ngành Dược lý và các vấn đề liên quan. Các hướng nghiên cứu chính của bộ môn bao gồm Dược lý phân tử và dược lý thực nghiệm in vitro, in vivo và đánh giá các nghiên cứu về độc tính. Bộ môn hàng năm đều có các công bố quốc tế, công bố trong nước và đăng ký được các sản phẩm sở hữu trí tuệ, tổ chức giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2012 – 2020

 - Tập thể lao động xuất sắc các năm 2018,2019,2020.

 -  Chủ trì và tham gia thực hiện 02 đề tài khoa học cấp ĐHQGHN, 02 đề tài cấp cơ sở.

 - Công trình khoa học: 02 Giải pháp hữu ích được cấp bằng, 03 Chương sách quốc tế, 10 Bài báo quốc tế ISI/scopus, 02 Bài báo quốc tế, 32 Bài báo trong nước

Danh sách cán bộ trực thuộc