+84-4-37450188

Bộ môn Kiểm nghiệm thuốc

Cập nhật: 04/10/2023 17:19

BỘ MÔN KIỂM NGHIỆM THUỐC

 

Trưởng bộ môn: TS. Lê Quang Thảo

Địa chỉ: Nhà Y1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2022-nay): TS. Lê Quang Thảo (Trưởng BM), TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên (Phó Trưởng BM)

TS. Lê Quang Thảo - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên - Phó Trưởng bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

- TS. Lê Quang Thảo

- TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

- ThS. Hoàng Thị Thanh Thảo

- DS. Trịnh Thị Dương

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học:Quản lý và tổ chức giảng dạy học phần Kiểm nghiệm thuốc

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ dược liệu ứng dụng cho điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; Nghiên cứu chiết xuất các chất từ dược liệu đạt tiêu chuẩn thiết lập chất chuẩn, chất đối chiếu dùng cho kiểm nghiệm dược liệu và thuốc từ dược liệu; Nghiên cứu đánh giá độ ổn định của thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Danh sách cán bộ trực thuộc