+84-4-37450188

BM Quản lý và Kinh tế Dược

Cập nhật: 04/10/2023 14:55

BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC

Trưởng bộ môn: PGS.TS Hà Văn Thúy
Địa chỉ: Nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại: 0903275519
Email: hvthuy@yahoo.com

1. Năm thành lập:
Bộ môn thành lập năm 2020

2. Lãnh đạo bộ môn:
PGS.TS. Hà Văn Thúy: Chủ nhiệm Bộ môn

TS. Vũ Thị Thu Hương: Phó Chủ nhiệm Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn:
PGS.TS. Hà Văn Thúy;

Vũ Thị Thu Hương;

Ths. Tăng Quốc Hùng;

Ths. Trần Thị Thu Thư.

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: các học phần Quản lý -Kinh tế dược cho sinh viên đại học chuyên ngành Dược (Kinh tế Dược, Pháp chế dược, Marketing dược, Quản trị học dược, Cung ứng thuốc, Dược xã hội học, Dịch tễ dược học).
b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Đào tạo liên tục (ngắn hạn) cập nhật văn bản pháp quy cho cán bộ ngành y tế hành nghề dược, Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế để cán bộ y tế đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Dược, Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu Quản lý và Kinh tế Dược.

5. Thành tích đã đạt được:

Từ 2020-2023:

Hướng dẫn sinh viên với tổng số 31 khóa luận tốt nghiệp đại học

Cán bộ giảng dạy của BM đã có 11 bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước

Bộ môn Quản lí - Kinh tế Dược

Hình ảnh cán bộ Bộ môn Quản lí - Kinh tế Dược

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu