+84-4-37450188

PTN Bào chế và Công nghệ dược phẩm

Cập nhật: 21/04/2023 16:58

 

PHÒNG THÍ NGHIỆM BÀO CHẾ VÀ CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM

 

Trưởng phòng: GS. TS. Nguyễn Thanh Hải

Địa chỉ: Phòng 101, Nhà Y1, Trường ĐH Y Dược ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: haipharm@yahoo.com

1. Năm thành lập: 2020.

2. Các cán bộ của phòng thí nghiệm:

 Trưởng phòng: GS. TS. Nguyễn Thanh Hải

 Thành viên: TS. Nguyễn Thị Hải Yến, ThS. Nguyễn Văn Khanh, ThS. Nguyễn Thị Huyền, , ThS. Nguyễn Xuân Tùng, DS. Đặng Thị Ngần

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 3.1. Chức năng

   Phòng thí nghiệm Bào chế và Công nghệ Dược phẩm là đơn vị cơ sở trực thuộc Khoa Y Dược, ĐHQGHN chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo nghiên cứu đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Bào chế và Công nghệ Dược phẩm .

 3.2. Nhiệm vụ

   - Đào tạo dược sĩ đại học và sau đại học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 chuyên ngành Bào chế và Công nghệ Dược phẩm.

   - Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng thí nghiệm Bào chế và Công nghệ Dược phẩm

   - Phối hợp với các Viện nghiên cứu Dược, các công ty Dược nghiên cứu, thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và đào tạo liên tục cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực Bào chế và Công nghệ Dược phẩm.

   -  Hợp tác quốc tế với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực Bào chế và Công nghệ Dược phẩm.

4. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 - Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Bào chế và Công nghệ Dược phẩm.

 - Đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học cơ bản trong lĩnh vực dược tạo tiền đề cho việc nghiên cứu, phát triển công thức bào chế và công nghệ bào chế cho các các dạng thuốc; nghiên cứu sản xuất thử nghiệm nguyên liệu làm thuốc.

 - Đẩy mạnh đào tạo đại học, sau đại học; tạo điều kiện cho các nghiên cứu sinh, học viên cao học có cơ hội học tập, làm việc, nghiên cứu tại các phòng thí nghiệm.

 - Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước nghiên cứu các vấn đề có tính ứng dụng cao, liên quan tới chuyên môn, chức năng của phòng thí nghiệm.

 - Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dược phẩm.

 - Phát triển mô hình phòng thí nghiệm chung, hợp tác, liên kết với các đơn vị nghiên cứu, sản xuất dược phẩm trong và ngoài nước.

 

 

Giới thiệu