+84-4-37450188

PTN Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Tác dụng sinh học

Cập nhật: 21/04/2023 16:08

PHÒNG THÍ NGHIỆM

HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC

 

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Địa chỉ: Tầng 5, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437450188-418

Email: binhnguyen@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập:

 Phòng thí nghiệm Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Tác dụng sinh học được thành lập theo quyết định số 1295/QĐ-ĐHQGHN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc ĐHQGHN

2. Lãnh đạo phòng thí nghiệm qua các thời kỳ:

 Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Thế Hùng

 Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 Nguyễn Thị Thanh Bình, TS. Nguyễn Thế Hùng, TS. Nguyễn Thị Hải Yến, ThS. Nguyễn Xuân Tùng, ThS. Nguyễn Thị Thuý, DS. Đặng Thị Ngần.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 3.1. Chức năng:

   Phòng thí nghiệm Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Tác dụng sinh học là đơn vị chức năng, chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội trong các lĩnh vực liên quan đến hóa học các hợp chất thiên nhiên và tác dụng sinh học.

 3.2. Nhiệm vụ:

   - Tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và đánh giá tác dụng sinh học, nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu của đơn vị.

   - Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo liên tục cho sinh viên, học viên, cán bộ ngành dược trong và ngoài đơn vị.

   - Nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ đơn vị về hóa học các hợp chất thiên nhiên và đánh giá tác dụng sinh học.

   - Cung ứng dịch vụ cho các đơn vị trong nước và quốc tế trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên và đánh giá tác dụng sinh học.

4. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025

 Xây dựng phòng thí nghiệm Hóa học các hợp chất thiên nhiên và Tác dụng sinh học với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, cơ cấu tổ chức vững mạnh, đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu, cung ứng dịch vụ chất lượng cao. Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 

 

 

Giới thiệu