+84-4-37450188

Khoa Răng Hàm Mặt

Cập nhật: 06/10/2023 16:49

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Trưởng khoa: GS.TS. Trịnh Đình Hải

Địa chỉ: Nhà Y2, G6 (cổng 2B Phạm Văn Đồng), 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Thông tin chung

- Năm thành lập: 2022

- Tên Tiếng Việt: Khoa Răng Hàm Mặt

- Tên Tiếng Anh: School of Dentistry

- Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Địa điểm hiện tại: Nhà Y2, G6 (cổng 2B Phạm Văn Đồng), 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Ban Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa: GS.TS. Trịnh Đình Hải

                                                                                             

            GS.TS. Trịnh Đình Hải

-  Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

                             PGS.TS. Trần Cao Bính

                                                                                             

            PGS.TS. Lương Ngọc Khuê 

3. Chức năng

Khoa Răng Hàm Mặt là đơn vị thuộc Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác trong nước, quốc tế và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

4. Nhiệm vụ

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

- Phối hợp với các Trường và các đơn vị thuộc ĐHQGHN, các Bộ môn và các Trung tâm thuộc Trường Đại học Y Dược đào tạo bác sĩ chuyên khoa RHM chất lượng cao.

- Hoàn thiện và phát triển chương trình, sách giáo khoa đào tạo sinh viên Răng Hàm Mặt và Y khoa.

- Xây dựng, hoàn thiện thủ tục và chương trình đào tạo chuyên ngành Răng Hàm Mặt cho các đối tượng:

+ Đại học: Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Bác sỹ đa khoa

+ Sau đại học: Đào tạo liên tục, nội trú, cao học, chuyên khoa I

- Phối hợp với các trường Đại học trong nước và nước ngoài xây dựng chương trình dạy học ngắn hạn, dài hạn cho sinh viên đại học và sau đại học; chương trình trao đổi giáo viên và nghiên cứu viên.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường Đại học Y Dược - Đai học Quốc gia Hà Nội, các tổ chức, các Trường Đại học trong và ngoài nước đào tạo khối Điều dưỡng/Trợ thủ Răng Hàm Mặt; Kỹ thuật viên Phục hình răng trình độ Đại học.

- Phối hợp với các cơ sở thực hành: các Bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành, các Bệnh viện của Hà Nội và các cơ sở y tế khác để đào tạo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học các môn học thuộc chuyên ngành Răng Hàm Mặt, đào tạo liên tục cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực Răng Hàm Mặt và ngành liên quan.

- Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa Răng Hàm Mặt.

- Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Răng Hàm Mặt.

- Nghiên cứu khoa học: phối hợp với các đơn vị đào tạo, các cơ sở thực hành để thực hiện các đề tài các cấp chuyên ngành Răng hàm mặt về các vấn đề liên quan.

- Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực Răng hàm mặt và các vấn đề liên quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên; phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Răng hàm mặt.

Tham gia công tác khám, chẩn đoán và điều trị tại các cở sở thực hành về chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Khoa Răng Hàm Mặt

5.1. Cơ cấu tổ chức Khoa Răng Hàm Mặt

Khoa Răng Hàm Mặt gồm: Ban Lãnh đạo Khoa, Văn phòng khoa, các Bộ môn chuyên khoa và các đoàn thể (Tổ Công đoàn, Chi đoàn - Thanh niên)

- Ban Lãnh đạo Khoa

- Văn phòng khoa bao gồm các bộ phận: Giáo vụ, Hành chính, Giáo tài

- Các đoàn thể: Tổ Công đoàn, Chi đoàn - Thanh niên

- Bộ môn Nha cơ sở

- Bộ môn Chữa răng nội nha

- Bộ môn Nha chu

- Bộ môn Phẫu thuật miệng hàm mặt

- Bộ môn Phục hình Răng

- Bộ môn Răng Trẻ em

- Bộ môn Nha cộng đồng

- Bộ môn Nắn chỉnh răng

Bộ môn Cấy ghép Implant

5.2. Nhân lực của các Bộ môn

- Văn phòng khoa

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

   1.       

Hoàng Thị Hường

ThS

Triết học

Chánh Văn phòng Khoa

- Bộ môn Phẫu thuật miệng - hàm mặt

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1

Nguyễn Tấn Văn

TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2

Vũ Trung Trực

TS

Phẫu thuật tạo hình

Phó Trưởng Bộ môn

3

Đinh Diệu Hồng

ThS. BSNT

Răng Hàm Mặt

Giảng viên, Trợ lý đào tạo sau đại học

4

Hoàng Tuấn Hiệp

BS

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

- Bộ môn Nắn chỉnh răng

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.       

Phạm Như Hải

PGS. TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.       

Nguyễn Thị Thúy Nga

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

3.       

Võ Thị Thúy Hồng

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

4.       

Trương Thị Mai Anh

BSNT

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

5.       

Phạm Như Châu Phương

BS

Răng Hàm Mặt

Nghiên cứu viên

6.       

Võ Thị Minh Hảo

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

7.       

Nguyễn Anh Chi

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

- Bộ môn Chữa răng nội nha

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.       

Phạm Thị Thu Hiền

PGS.TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.       

Trần Thị Lan Anh

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

3.       

Trần Thị Ngọc Anh

ThS.BSNT

Răng Hàm Mặt

Trợ lý đào tạo đại học

4.       

Nguyễn Thị Oanh

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

5.       

Đỗ Trọng Hiếu

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

- Bộ môn Nha chu

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.       

Trịnh Đình Hải

GS.TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.       

Nguyễn Thị Hồng Minh

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

3.       

Đỗ Thị Thu Hương

BSNT

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

4.       

Đỗ Trần Quang Anh

NCS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

- Bộ môn Phục hình răng

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.      

Lê Hưng

TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.      

Chu Thị Quỳnh Hương

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

3.      

Phan Thị Bích Hạnh

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

4.      

Nguyễn Thị Hạnh

ThS

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

5.      

Trần Hồng Vũ

Răng Hàm Mặt

Kỹ thuật viên

- Bộ môn Cấy ghép Implant

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.      

Đàm Văn Việt

TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.      

Trịnh Hải Anh

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

3.      

Nguyễn Cao Thắng

BSCKII

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

4.      

Nguyễn Kiều Oanh

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

- Bộ môn Nha cơ sở

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.      

Phạm Dương Hiếu

TS

Răng Hàm Mặt

Trưởng Bộ môn

2.      

Vũ Lê Phương

BS

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

3.      

Hoàng Thị Hường

ThS

Triết học

Chuyên viên

4.      

Phạm Thế Duyệt

Răng Hàm Mặt

Kỹ thuật viên

   - Bộ môn Nha cộng đồng

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.       

Lưu Văn Tường

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

2.       

Đào Thị Dung

PGS. TS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên cao cấp

3.       

Phùng Hữu Đại

ThS

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

- Bộ môn Răng trẻ em

STT

Họ và tên

Học hàm/

Học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

1.       

Nguyễn Thị Vân Anh

TS

Răng Hàm Mặt

Phó Trưởng Bộ môn

2.       

Phạm Thị Huyền

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

3.       

Nguyễn Ngọc Anh

ThS

Răng Hàm Mặt

Giáo vụ

4.       

Lưu Minh Quang

ThS

Răng Hàm Mặt

Giảng viên

6. Cơ sở hạ tầng của Khoa

* Văn phòng Khoa Răng Hàm Mặt

Văn phòng Khoa được đặt tại tầng 2, Nhà G6, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Văn phòng Khoa Răng Hàm Mặt được trang bị hệ thống máy tính, máy in, wifi,... phục vụ hoạt động của Khoa.

* Cơ sở hạ tầng của Khoa:

Hiện nay Khoa Răng Hàm Mặt được giao khu nhà Y2, G6 gồm:

- Giảng đường lớn 60 chỗ (tầng 4 nhà Y2)

- Khu mô phỏng: 31 bộ mô phỏng (tầng 4 nhà Y2)

- Khu tiền lâm sàng 09 bộ ghế máy nha khoa (tầng 3 nhà Y2)

- Khu Phòng khám 30 bộ ghế máy nha khoa (tầng 1 nhà Y2, tầng 1 và 2 nhà G6).

- Ngoài ra còn sử dụng các cơ sở dùng chung của Trường Đại học Y Dược (nhà Y1, Y3, HT2 Hòa Lạc...) và các cơ sở dùng chung của ĐHQGHN (gồm các hệ thống giảng đường, hội trường, thư viện, Trung tâm giáo dục thể chất, Trung tâm an ninh quốc phòng...).

Trong thời gian tới Khoa sẽ được đầu tư thành lập Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt đảm bảo mô hình đào tạo tích hợp nguồn nhân lực giữa đào tạo và thực hành khám chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt có trình độ cao, chuyên sâu. Đồng thời bệnh viện cũng là cơ sở thực hành chính của Khoa trong đào tạo đại học và sau đại học chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về nhân lực bác sĩ của các cơ sở điều trị và yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 

Một số hình ảnh của Khoa:

Lễ bế giảng năm học 2022 - 2023

Lễ Khai trương mở rộng phòng khám Răng Hàm Mặt tại nhà G6

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu