+84-4-37450188

Bộ môn Cấy ghép Implant

Cập nhật: 04/10/2023 18:38

BỘ MÔN CẤY GHÉP IMPLANT

Trưởng bộ môn: TS. Đàm Văn Việt

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G6, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2022 – nay): TS. Đàm Văn Việt (Trưởng BM), TS. Trịnh Hải Anh (Phó Trưởng BM)

 

TS. Đàm Văn Việt – Trưởng Bộ môn

 

TS. Trịnh Hải Anh – Phó trưởng Bộ môn

 3. Các cán bộ của bộ môn

1. TS. Đàm Văn Việt

2. TS. Trịnh Hải Anh

3. BSCKII. Nguyễn Cao Thắng

4. Nguyễn Kiều Oanh

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 2 răng hàm mặt và các học phần đào tạo mã ngành sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu, điều trị cấy ghép Implant với công nghệ cao và kỹ thuật hiện đại.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2022 – nay

- Các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các đối tương dù nhân lực còn rất mỏng.

- Tham gia viết 06 bài báo quốc tế và nhiều bài báo trong nước.

- Tham gia  đề tài cơ sở.

Danh sách cán bộ trực thuộc