+84-4-37450188

Bộ môn Chữa răng nội nha

Cập nhật: 04/10/2023 17:08

BỘ MÔN CHỮA RĂNG VÀ NỘI NHA

 Trưởng bộ môn: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G6, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2022-nay): PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền (Trưởng BM), TS. Trần Thị Lan Anh (Phó Trưởng BM)

 

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền – Trưởng Bộ môn

 

 TS. Trần Thị Lan Anh – Phó Trưởng Bộ môn

 

3. Các cán bộ của bộ môn

1. PGS. TS. Phạm Thị Thu Hiền

2. TS. Lê Lan Anh

3. ThS.BSNT. Trần Thị Ngọc Anh

4. ThS. Đỗ Trọng Hiếu

5. ThS. Nguyễn Thị Oanh

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học:Quản lý và tổ chức giảng dạy 05 học phần khối kiến thức ngành mã ngành đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt và sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: nghiên cứu chẩn đoán sớm, theo dõi và điều trị các bệnh về nội nha.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2022 – 2023

- Chủ trì và tham gia thực hiện 01 đề tài cấp cơ sở.

- Công trình khoa học: 02 bài báo quốc tế; 04 bài báo trong nước, 03 bài báo cáo khoa học tại các Hội nghị quốc tế.

Danh sách cán bộ trực thuộc