+84-4-37450188

Bộ môn Nha chu

Cập nhật: 04/10/2023 17:01

BỘ MÔN NHA CHU

 

Trưởng bộ môn: GS. TS. Trịnh Đình Hải

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G6, 144 Xuân Thủy (cổng Phạm Văn Đồng), Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập:2021

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2016-nay): GS. TS. Trịnh Đình Hải (Trưởng BM), PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh (Phó Trưởng BM)

GS.TS. Trịnh Đình Hải – Trưởng Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh (Phó Trưởng Bộ môn)

3. Các cán bộ của bộ môn

1. GS. TS. Trịnh Đình Hải

3. NCS. Đỗ Trần Quang Anh

2. PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

4. BSNT. Đỗ Thị Thu Hương

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 7 học phần khối kiến thức ngành răng hàm mặt cho 03 mã ngành đại học gồm y đa khoa, răng hàm mặt, điều dưỡng và các mã ngành sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Hệ thống trang thiết bị tiên tiến hỗ trợ chẩn đoán sớm, theo dõi bệnh. và điều trị cá thể hóa, điều trị phẫu thuật và tái táo nha chu hiện đại đem lại hiệu quả cao.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2021- nay

- Các giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các đối tượng dù nhân lực còn rất mỏng

- Đã hoàn thiện 01 ngân hàng câu hỏi HP dưới dạng trắc nghiệm nhiều đáp án

- Tham gia 2 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu.

Danh sách cán bộ trực thuộc