+84-4-37450188

Bộ môn Nha cộng đồng

Cập nhật: 04/10/2023 18:19

BỘ MÔN NHA CỘNG ĐỒNG

 Trưởng bộ môn: TS. Lưu Văn Tường

Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, nhà G6, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn

- Tiền nhiệm (2012-2022): PGS.TS. Đào Thị Dung (Chủ nhiệm BM), TS. Lưu Văn Tường (Phó Chủ Nhiệm BM)

- Đương nhiệm (2022-nay): TS. Lưu Văn Tường (Trưởng BM)

TS. Lưu Văn Tường - Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

  1. TS. Lưu Văn Tường

  2. PGS.TS. Đào Thị Dung

  3. ThS. Phùng Hữu Đại

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học:Quản lý và tổ chức giảng dạy 6 học phần khối ngành kiến thức nha khoa cộng đồng cho 03 nhóm đối tượng bao gồm sinh viên, cao học, nội trú.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Bộ môn phụ trách nghiên cứu, đánh giá các vấn đề nha khoa cộng đồng bao gồm chương trình nha học đường, đánh giá nhu cầu khám chữa bệnh răng miệng.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2012 – 2023

- Tham gia các dự án khám sức khoẻ cộng đồng

- Tham gia chương trình thường niên của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam.

- Hoạt động khám cộng đồng của bộ môn Nha Cộng Đồng.

Danh sách cán bộ trực thuộc