+84-4-37450188

Bộ môn Phẫu thuật miệng – hàm mặt

Cập nhật: 04/10/2023 16:55

BỘ MÔN PHẪU THUẬT MIỆNG HÀM MẶT

 

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Tấn Văn

Địa chỉ: Tầng 3 nhà G6, 144 Xuân Thủy (cổng Phạm Văn Đồng), Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2021

2. Lãnh đạo bộ môn

Đương nhiệm (2021-nay):  TS. Nguyễn Tấn Văn (Trưởng BM), TS. Vũ Trung Trực (Phó Trưởng BM)

TS. Nguyễn Tấn Văn – Trưởng Bộ môn

Trung Trực (Phó Trưởng Bộ môn)

3. Các cán bộ của bộ môn

1. TS. Nguyễn Tấn Văn

3. ThS.BSNT. Đinh Diệu Hồng

2. TS. Vũ Trung Trực

4. BS. Hoàng Tuấn Hiệp

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học:Quản lý và tổ chức giảng dạy 12 học phần khối kiến thức ngành răng hàm mặt cho 03 mã ngành đại học gồm y đa khoa, răng hàm mặt, điều dưỡng và các mã ngành sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Điều trị phẫu thuật, tạo hình các bệnh lý, bất thương vùng hàm mặt với công nghệ cao và hiện đại.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2021- nay

-  Các giảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các đối tượng dù nhân lực còn rất mỏng

- Chủ trì 02 đề tài cấp cơ sở, tham gia 2 đề tài cấp cơ sở đã được nghiệm thu

- Có 03 bài báo cáo hội nghị khoa học quốc tế

- Công bố 02 bài báo quốc tế và trên 20 bài báo trên các tạp chí trong nước.

Danh sách cán bộ trực thuộc