+84-4-37450188

Bộ môn Răng Trẻ em

Cập nhật: 04/10/2023 18:51

BỘ MÔN RĂNG TRẺ EM

Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Vân Anh

Địa chỉ: Nhà G6, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2022

2. Lãnh đạo bộ môn:

Đương nhiệm (2022-nay): TS. Nguyễn Thị Vân Anh (Trưởng BM), TS. Phùng Thị Thu Hà (Phó Trưởng BM)

 

TS. Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Bộ môn

TS. Phùng Thị Thu Hà - Phó Trưởng Bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn

1. TS. Nguyễn Thị Vân Anh 3. ThS. Nguyễn Thị Huyền  
2. TS. Phùng Thị Thu Hà 4. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh  
  5. ThS. Lưu Minh Quang  
     
     
     

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 05 học phần khối kiến thức chuyên khoa răng trẻ em cho mã ngành răng hàm mặt của đại học và sau đại học.

b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: các phương pháp chẩn đoán sớm và dự phòng bệnh lí răng miệng ở trẻ em.

Danh sách cán bộ trực thuộc