+84-4-37450188

Bộ môn Dược lý và Dược lâm sàng

Cập nhật: 28/06/2021 11:04

BỘ MÔN DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng

Địa chỉ: Phòng  506, nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437957849 (máy lẻ 416)     

Email: tungasia82@gmail.com

1. Năm thành lập:
Bộ môn thành lập năm 2012

2. Lãnh đạo bộ môn:
Giai đoạn 2012-2014: PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng (CNBM);
Giai đoạn 2015-2020: PGS.TS. Dương Thị Ly Hương (CNBM);
Từ 2020 đến nay: PGS.TS. Bùi Thanh Tùng (CNBM).

3. Cán bộ của bộ môn:
PGS.TS. Bùi Thanh Tùng,
TS. Nguyễn Trung Nghĩa,
TS. Vũ Thị Thu Hương,
ThS. Lê Anh Tuấn,
ThS. Đặng Kim Thu,
ThS. Bùi Sơn Nhật,
ThS. Trần Thị Thu Trang,
ThS. Phan Hồng Minh,
KTV. Nguyễn Thanh Tuyền;
Đã nghỉ hưu: PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng;
Chuyển công tác: PGS.TS. Dương Thị Ly Hương.

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: Các học phần Dược lý, Điều trị học, Thông tin thuốc, Độc chất học, Hệ thống Dược bệnh viện và thực tập Bệnh viện, Bệnh gây ra do thuốc, Cá nhân hóa sử dụng thuốc, Chăm sóc dược lâm sàng, Dinh dưỡng trong điều trị, Phương pháp nghiên cứu sử dụng thuốc, Thực tập tốt nghiệp khoa học chăm sóc dược cho ngành Dược học.
b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Đánh giá tác dụng dược lý của các thuốc, hợp chất tự nhiên theo hướng điều trị bệnh đái tháo đường, bệnh suy giảm trí nhớ, gút, chống viêm, chống oxy hóa…; Đánh giá, khuyến nghị các vấn đề về sử dụng thuốc hợp lý tại các Khoa lâm sàng bệnh viện và tại cộng đồng; Dược động học lâm sàng.

Giới thiệu