+84-4-37450188

Bộ môn Bệnh học

Cập nhật: 24/06/2021 16:10

BỘ MÔN BỆNH HỌC

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS Đặng Văn Dương

Địa chỉ: Tầng 16, Nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.38685977
Email: bomonbenhhocdhydqg@gmail.com

1. Năm thành lập: 2019 (tách ra từ Bộ môn Y dược học cơ sở)

2. Lãnh đạo bộ môn:
PGS.TS. Đặng Văn Dương (CNBM),
TS. Đặng Trần Tiến (Phó CNBM),
ThS. Phạm Văn Tuyến (Phó CNBM)

3. Các cán bộ của bộ môn:
PGS.TS. Đặng Văn Dương,
TS. Đặng Trần Tiến,
ThS. Phạm Văn Tuyến,
PGS.TS. Phạm Đăng Khoa,
PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà,
ThS. Đặng Anh Phương,
ThS. Trần Thị Hồng Ngọc,
ThS. Trịnh Tiên Phong,
BSCKII. Trần Văn Chương,
BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thức,
ThS. Vũ Thị Nhung,
BSCKII. Đoàn Minh Khuy,
ThS. Lê Anh Cường,
ThS. Nguyễn Tuấn Thành,
ThS. Nguyễn Thị Duyên,
ThS. Trương Quốc Thanh,
ThS. Nguyễn Thị Hồng Liễu,
ThS. Trần Thị Lan,
ThS. Vũ Thị Thu Hảo,
ThS. Ninh Văn Quyết.

4. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo đại học:, 07 học phần (Giải phẫu bệnh, Giải Phẫu bệnh cơ bản, Sinh lí bệnh, Sinh lí bệnh đại cương, Kĩ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học cơ bản, Kĩ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học nâng cao, Thực hành xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học) cho 06 mã ngành đại học gồm Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Điều dưỡng
Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ, phục vụ chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi bệnh nhân, đặc biệt lĩnh vực ung thư.

Giới thiệu