+84-4-37450188

Bộ môn Bệnh học

Cập nhật: 05/10/2023 16:56

BỘ MÔN BỆNH HỌC

1. Lãnh đạo bộ môn:
GS. Đặng Văn Dương: Trưởng Bộ môn (2019-2023)
TS. Đặng Trần Tiến: Phó Trưởng Bộ môn
TS. Phạm Văn Tuyến: Phó Trưởng Bộ môn

2. Các cán bộ của bộ môn:
GS. Đặng Văn Dương,
TS. Đặng Trần Tiến,
TS. Phạm Văn Tuyến,
PGS.TS. Phạm Đăng Khoa,
PGS.TS. Nguyễn Thị Vinh Hà,
ThS. Đặng Anh Phương,
ThS. Trần Thị Hồng Ngọc,
ThS. Trịnh Tiên Phong,
BSCKII. Trần Văn Chương,
BSCKII. Nguyễn Thị Minh Thức,
ThS. Vũ Thị Nhung,
BSCKII. Đoàn Minh Khuy,
ThS. Lê Anh Cường,
ThS. Nguyễn Tuấn Thành,
ThS. Nguyễn Thị Duyên,
ThS. Trương Quốc Thanh,
ThS. Nguyễn Thị Hồng Liễu,
ThS. Trần Thị Lan,
ThS. Vũ Thị Thu Hảo,
ThS. Ninh Văn Quyết.

3. Chức năng, nhiệm vụ
Đào tạo đại học:, 07 học phần (Giải phẫu bệnh, Giải Phẫu bệnh cơ bản, Sinh lí bệnh, Sinh lí bệnh đại cương, Kĩ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học cơ bản, Kĩ thuật xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học nâng cao, Thực hành xét nghiệm giải phẫu bệnh và tế bào học) cho 06 mã ngành đại học gồm Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Điều dưỡng
Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ, phục vụ chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi bệnh nhân, đặc biệt lĩnh vực ung thư.

4. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2019 – 2020

 - Biên soạn giáo trình và phát hành sách giáo khoa cho sinh viên.

 - Xây dựng chương trình đào tạo cho bác sỹ đa khoa, bác sĩ răng hàm mặt, dược sĩ, cử nhân kĩ thuật.

5. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020)

 - Mở rộng loại hình đào tạo: Giải phẫu bệnh cơ bản, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 cho các học viên sau đại học.

 - Định hướng phát triển mạnh Giải Phẫu Bệnh đặc biệt trong lĩnh vực Sinh học phân tử và Giải Phẫu Bệnh kỹ thuật số.

 - Hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bệnh học: CAP, ASCO.

 - Hợp tác về đào tạo với trường Đại học Y khoa Sydney, Australia.

Giới thiệu