+84-4-37450188

Bộ môn Giải phẫu

Cập nhật: 28/06/2021 10:59

BỘ MÔN GIẢI PHẪU

 

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Đỗ Anh Tiến

Địa chỉ: Nhà Y1, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 745.0188  

Email: bomongiaiphau.ump.vnu@gmail.com

 

1. Năm thành lập: 2020 (tách ra từ Bộ môn Y dược học cơ sở)

2. Lãnh đạo bộ môn: TS. Đỗ Anh Tiến (CNBM), TS. Ngô Bá Toàn (Phó CNBM)

3. Các cán bộ của bộ môn: TS. Đỗ Anh Tiến, TS. Ngô Bá Toàn, ThS. Nguyễn Thái Hà Dương cùng một số cán bộ kiêm nhiệm khác.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: các học phần Giải phẫu  cơ bản và Giải phẫu  nâng  cao cho sinh viên các ngành Y đa khoa, Dược học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Điều Dưỡng, Răng Hàm Mặt.

b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Triển khai các nghiên  cứu hợp tác với đơn vị thành viên ĐHQGHN trong lĩnh vực Giải phẫu, đào tạo  liên tục theo nhu cầu xã hội.

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu