+84-4-37450188

Bộ môn Giải phẫu

Cập nhật: 30/09/2023 16:23

 

BỘ MÔN GIẢI PHẪU

 

Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Anh Tiến

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243. 745.0188

Email: bomongiaiphau.ump.vnu@gmail.com

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ: TS. Đỗ Anh Tiến

 Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn: TS. Ngô Bá Toàn, ThS. Nguyễn Thái Hà Dương.

 b) Đã nghỉ hưu: Không có.

 c) Đã chuyển công tác (nếu có)

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Giảng dạy học phần “Giải phẫu” cho các đối tượng sinh viên Y khoa, Dược khoa.

 - Giảng dạy học phần “Giải phẫu” cho các đối tượng học viên sau đại học.

 - Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho các sinh viên Y khoa.

 - Phối hợp tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cùng các bộ môn khác của ĐH Y Dược – ĐHQG Hà Nội.

4. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 - Xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện đội ngũ cán bộ giảng dạy.

 - Biên soạn giáo trình giảng dạy Giải phẫu cho ĐH Y Dược – ĐHQG Hà Nội.

 - Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dành cho thi hết học phần Giải phẫu.

 - Tham gia tuyển sinh sau đại học hàng năm cho Trường.

 - Thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

 

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu