+84-4-37450188

Bộ môn Vi Sinh Y học và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cập nhật: 05/10/2023 15:58

       BỘ MÔN VI SINH Y HỌC VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

 

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Trung ương, 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0983060995

Email: hungmtb75@gmail.com

1. Năm thành lập: 2019

2. Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hưng (8/2019 đến nay)

3. Các cán bộ của Bộ môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng – Trưởng Bộ môn

 PGS. TS. Lê Xuân Hùng – Phó Trưởng Bộ môn

 ThS. Đoàn Thu Hà – Phó Trưởng Bộ môn

 PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình

 PGS. TS. Nguyễn Thu Hương

 TS. Đặng Thị Hương

 ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc

 ThS. Lê Kiến Ngãi

 ThS. Trương Thái Phương

 ThS. BSNT. Phan Thanh Luân

 ThS. BSNT. Phạm Thị Thoa

 ThS. BSNT. Nguyễn Nhị Hà

 ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

 ThS. Đinh Thị Hương

 ThS. Nguyễn Thanh Hằng

 b) Đã nghỉ hưu:

 c) Đã chuyển công tác:

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đào tạo đại học các học phần:

   - Biên soạn giáo trình chuẩn phục vụ cho công tác giảng dạy với đối tượng đại học và sau đại học

   - Tổ chức giảng dạy các học phần Vi sinh y học, Ký sinh trùng cho các đối tượng Y đa khoa, Dược học, Răng hàm mặt, Cử nhân xét nghiệm y học, Điều dưỡng

   - Tổ chức giảng dạy các học phần: Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh Ký sinh trùng, Thực hành xét nghiệm Vi sinh  Ký sinh trùng, Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho đối tượng Cử nhân xét nghiệm y học.

 b) Đào tạo sau đại học các học phần: Đào tạo học phần cơ sở cho đối tượng SĐH

 c) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

   - Thực hiện các đề tài NCKH về lĩnh vực vi khuẩn, virus, nấm, KST và KSNK

   - Công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước, báo cáo tại các Hội nghị chuyên ngành

   - Kết hợp với các Cơ sở Khám chữa bệnh/Thực hành về Đào tạo và Cung cấp dịch vụ y tế: BV Bạch Mai; BV Nhi Trung ương; BV Phổi Trung ương; BV E; Viện Sốt rét, KST và Côn trùng Trung ương; …

5. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

   - Hoàn thiện và phát triển chương trình, giáo trình đào tạo đại học và sau đại học

   - Xây dựng chương trình đào tạo sau đại học: BSNT, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Chuyên khoa I, II

   - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành

   - Hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong, ngoài trường ĐHQGHN; hợp tác Quốc tế.

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu