+84-4-37450188

Bộ môn Vi Sinh Y học và Kiểm soát nhiễm khuẩn

Cập nhật: 24/06/2021 16:53

        BỘ MÔN VI SINH Y HỌC VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

               

Chủ nhiệm Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Văn Hưng

Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Trung ương, 463 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0983060995   Email: hungmtb75@gmail.com

 

1. Năm thành lập: 2019 (tách ra từ Bộ môn Y dược học cơ sở)

2. Lãnh đạo Bộ môn:

PGS. TS. Nguyễn Văn Hưng (CNBM) 

PGS. TS. Lê Xuân Hùng (Phó CNBM)

ThS. Đoàn Thu Hà (Phó CNBM)

3. Các cán bộ của Bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng                                                    ThS. Trương Thái Phương

PGS.TS. Lê Xuân Hùng                                                          ThS. BSNT. Phan Thanh Luân

ThS. Đoàn Thu Hà                                                                  ThS. BSNT. Nguyễn Nhị Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Hương Bình                                            ThS. BSNT. Phạm Thị Thoa

PGS. TS. Nguyễn Thu Hương                                                 ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh

TS. Đặng Thị Hương                                                               ThS. Đinh Thị Hương

TS. Hoàng Thị Bích Ngọc                                                        ThS. Nguyễn Thanh Hằng

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: 02 học phần (Vi sinh, Ký sinh trùng) cho 5 ngành Y khoa, Dược học, Răng hàm mặt, Xét nghiệm y học, Điều dưỡng; 03 học phần (Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh Ký sinh trùng, Thực hành xét nghiệm Vi sinh Ký sinh trùng, Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện) cho ngành Xét nghiệm y học; 01 học phần Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hành trong điều dưỡng cho ngành Điều dưỡng.

b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực vi khuẩn, virus, nấm, kí sinh trùng và kiểm soát nhiễm khuẩn; đào tạo liên tục và cung cấp dịch vụ phân tích cho các bệnh viện (Bạch Mai, Nhi TW, Phổi TW, Bệnh viện E…)

Danh sách cán bộ trực thuộc

Giới thiệu