+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y dự phòng

Cập nhật: 28/06/2021 10:49

BỘ MÔN Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG VÀ Y DỰ PHÒNG

Phụ trách bộ môn: TS.BS. Vũ Ngọc Hà
Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-37450145
Email: yduphongump@gmail.com

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

Từ 2012 đến 2018: GS. TS Trương Việt Dũng (CNBM),

PGS.TS. Trịnh Hoàng Hà (Phó CNBM);

Từ 2018 đến nay: TS.BS. Vũ Ngọc Hà (Phó Chủ nhiệm phụ trách Bộ môn),

PGS.TS. Trịnh Hoàng Hà (Phó CNBM).

3. Cán bộ bộ môn:

GS.TS. Trương Việt Dũng,

PGS. TS. Trịnh Hoàng Hà,

TS. Vũ Ngọc Hà,

ThS. Bùi Thị Xuân,

ThS. Mạc Đăng Tuấn,

ThS. Hoàng Minh Tuấn.

4. Chức năng, nhiệm vụ:
a) Đào tạo đại học: các học phần Truyền thông giáo dục sức khỏe, Y đức, Nghiên cứu khoa học, Tổ chức và quản lý y tế, Dịch tễ học, Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, Sức khỏe lứa tuổi, Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế, Quản trị bệnh viện, Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu chuyên sâu về y học dự phòng, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục theo nhu cầu của xã hội.

Giới thiệu