+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược cộng đồng và Y dự phòng

Cập nhật: 21/04/2023 16:54

 

 

BỘ MÔN Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG VÀ Y DỰ PHÒNG

 

Chủ nhiệm bộ môn: GS. TS Trương Việt Dũng

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437450145

Email: yduphongump@gmail.com

1. Năm thành lập: 2011

2. Chủ nhiệm bộ môn xưa và nay: GS. TS Trương Việt Dũng

3. Các cán bộ của bộ môn hiện đang công tác ở Bộ môn:

 - GS. TS Trương Việt Dũng: CN Bộ môn.

 - PGS. TS Trịnh Hoàng Hà: PCN Bộ môn.

 - TS. Vũ Ngọc Hà: PCN Bộ môn.

 - Ths. Bùi Thị Xuân: Giảng viên.

 - Ths. Mạc Đăng Tuấn: Giảng viên.

 - Ths. Hoàng Minh Tuấn: Nghiên cứu viên.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 a) Đào tạo đại học các học phần:

  - Truyền thông giáo dục sức khỏe - Y đức.

  - Nghiên cứu khoa học.

  - Tổ chức và quản lý y tế.

  - Dịch tễ học.

  - Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp.

  - Sức khỏe lứa tuổi.

  - Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế.

  - Quản trị bệnh viện.

  - Chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 b) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

  - Nghiên cứu chuyên sâu về y học dự phòng.

  - Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

  - Cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục, theo nhu cầu của xã hội.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2011 – 2020

 - Tham gia đào tạo bác sỹ đa khoa và dược sỹ đại học theo chương trình được phê duyệt.

 - Thực hiện và hợp tác thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp thành phố,…đạt kết quả tốt.

 - Tích cực đưa sinh viên tham gia công tác cộng đồng, truyền thông giáo dục sức khỏe.

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy.

 - Bồi dưỡng nâng cao trình độ của giảng viên, nghiên cứu viên.

 - Xây dựng Đề án mở mã ngành sau đại học các chuyên ngành thuộc y học dự phòng.

 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường số lượng và chất lượng các công bố trong nước cũng như quốc tế.

 

Giới thiệu