+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược học cơ sở

Cập nhật: 21/04/2023 16:26

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CÆ  SỞ

 

Chủ nhiệm bá»™ môn: PGS.TS. VÅ© Thị ThÆ¡m

Địa chỉ: Phòng 406, tầng 4, nhà Y1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Ná»™i

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bá»™ môn

 Tiền nhiệm (2012-2016): PGS.TS. Đinh Đoàn Long (Chủ nhiệm BM), TS. Trần Thị Tôn Hoài (Phó Chủ Nhiệm BM), TS. VÅ© Thị ThÆ¡m (Phó Chủ Nhiệm BM)

 ÄÆ°Æ¡ng nhiệm (2016-nay): PGS.TS. VÅ© Thị ThÆ¡m (Chủ nhiệm BM), TS. Đào Huyền Quyên (Phó Chủ Nhiệm BM)

                                                                

                                                               PGS.TS. VÅ© Thị ThÆ¡m - Chủ nhiệm Bá»™ môn

                                                                

                                                               TS. Đào Huyền Quyên (Phó Chủ Nhiệm BM)

3. Các cán bá»™ của bá»™ môn

 a) Hiện Ä‘ang công tác ở Bá»™ môn: Tổng số 15 cán bá»™

1. TS. Vũ Thị Thơm

6. ThS. Đỗ Thị Quỳnh

11. BSNT. Trần Tiến Đạt

2. TS. Đào Huyền Quyên

7. ThS. VÅ© Vân Nga

12. ThS. Lê Đình Khiết

3. PGS.TS. Đinh Đoàn Long

8. ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng

13. BSNT. Hồ Thị Mỹ Dung

4. TS. Phạm Thị Hồng Nhung

9. ThS. Lê Thị Diá»…m Hồng

14. ThS. Nguyễn Thanh Hằng

5. ThS. Nguyá»…n Thị Thúy Mậu

10. ThS. Nguyá»…n Xuân Bách

15. ThS. Nguyá»…n Thái Hà DÆ°Æ¡ng

 b) Đã chuyển công tác: Trần Thị Tôn Hoài

4. Chức năng, nhiệm vụ

 a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 24 học phần khối kiến thức ngành y dược cÆ¡ sở cho 06 mã ngành đại học gồm y khoa, dược học, răng hàm mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật chẩn Ä‘oán hình ảnh và Ä‘iều dưỡng.

 b) Các định hÆ°á»›ng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Hệ thống xét nghiệm y học cận lâm sàng tiên tiến há»— trợ chẩn Ä‘oán sá»›m, theo dõi bệnh. Liệu pháp gen và Ä‘iều trị cá thể hóa, Ä‘iều trị hÆ°á»›ng Ä‘ích, liệu pháp miá»…n dịch. Công nghệ bảo quản, cấy ghép sá»­ dụng tế bào, mô và các sản phẩm từ mô và tế bào.

5. Má»™t số thành tích nổi bật giai Ä‘oạn 2012 – 2020

 - Tập thể lao Ä‘á»™ng xuất sắc các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2020.

 -  Chủ trì và tham gia thá»±c hiện 05 đề tài cấp Nhà nÆ°á»›c, 06 đề tài khoa học cấp ĐHQGHN, 12 đề tài cấp cÆ¡ sở. Tham gia 06 Há»™i nghị quốc tế, 05 Há»™i nghị trong nÆ°á»›c. Chủ trì tổ chức 01 Há»™i thảo quốc tế vá»›i 06 trường Đại học của VÆ°Æ¡ng Quốc Anh (Đại học Liverpool, Đại học Oxford, Đại học Keele, Đại học Open, Đại học Nottingham và Đại học New Castle) năm 2018.

 - Công trình khoa học: 01 Giải pháp hữu ích được cấp bằng, 01 ChÆ°Æ¡ng sách quốc tế, 16 Bài báo quốc tế ISI/scopus, 07 Bài báo quốc tế, 32 Bài báo trong nÆ°á»›c.

 - Giải thưởng: 02 Giải báo cáo khoa học tại Há»™i nghị Khoa học tuổi trẻ Y Dược toàn quốc, 01 Giải ba nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, 10 Giải nghiên cứu khoa học cấp Khoa Y Dược.

 

 

 Bá»™ môn Y Dược học cÆ¡ sở, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Giới thiệu