+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược học cơ sở

Cập nhật: 21/04/2023 16:26

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ

 

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Vũ Thị Thơm

Địa chỉ: Phòng 406, tầng 4, nhà Y1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn

 Tiền nhiệm (2012-2016): PGS.TS. Đinh Đoàn Long (Chủ nhiệm BM), TS. Trần Thị Tôn Hoài (Phó Chủ Nhiệm BM), TS. Vũ Thị Thơm (Phó Chủ Nhiệm BM)

 Đương nhiệm (2016-nay): PGS.TS. Vũ Thị Thơm (Chủ nhiệm BM), TS. Đào Huyền Quyên (Phó Chủ Nhiệm BM)

                                                                

                                                               PGS.TS. Vũ Thị Thơm - Chủ nhiệm Bộ môn

                                                                

                                                               TS. Đào Huyền Quyên (Phó Chủ Nhiệm BM)

3. Các cán bộ của bộ môn

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn: Tổng số 15 cán bộ

1. TS. Vũ Thị Thơm

6. ThS. Đỗ Thị Quỳnh

11. BSNT. Trần Tiến Đạt

2. TS. Đào Huyền Quyên

7. ThS. Vũ Vân Nga

12. ThS. Lê Đình Khiết

3. PGS.TS. Đinh Đoàn Long

8. ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng

13. BSNT. Hồ Thị Mỹ Dung

4. TS. Phạm Thị Hồng Nhung

9. ThS. Lê Thị Diễm Hồng

14. ThS. Nguyễn Thanh Hằng

5. ThS. Nguyễn Thị Thúy Mậu

10. ThS. Nguyễn Xuân Bách

15. ThS. Nguyễn Thái Hà Dương

 b) Đã chuyển công tác: Trần Thị Tôn Hoài

4. Chức năng, nhiệm vụ

 a) Đào tạo đại học: Quản lý và tổ chức giảng dạy 24 học phần khối kiến thức ngành y dược cơ sở cho 06 mã ngành đại học gồm y khoa, dược học, răng hàm mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

 b) Các định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ: Hệ thống xét nghiệm y học cận lâm sàng tiên tiến hỗ trợ chẩn đoán sớm, theo dõi bệnh. Liệu pháp gen và điều trị cá thể hóa, điều trị hướng đích, liệu pháp miễn dịch. Công nghệ bảo quản, cấy ghép sử dụng tế bào, mô và các sản phẩm từ mô và tế bào.

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2012 – 2020

 - Tập thể lao động xuất sắc các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2020.

 -  Chủ trì và tham gia thực hiện 05 đề tài cấp Nhà nước, 06 đề tài khoa học cấp ĐHQGHN, 12 đề tài cấp cơ sở. Tham gia 06 Hội nghị quốc tế, 05 Hội nghị trong nước. Chủ trì tổ chức 01 Hội thảo quốc tế với 06 trường Đại học của Vương Quốc Anh (Đại học Liverpool, Đại học Oxford, Đại học Keele, Đại học Open, Đại học Nottingham và Đại học New Castle) năm 2018.

 - Công trình khoa học: 01 Giải pháp hữu ích được cấp bằng, 01 Chương sách quốc tế, 16 Bài báo quốc tế ISI/scopus, 07 Bài báo quốc tế, 32 Bài báo trong nước.

 - Giải thưởng: 02 Giải báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ Y Dược toàn quốc, 01 Giải ba nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN, 10 Giải nghiên cứu khoa học cấp Khoa Y Dược.

 

 

 Bộ môn Y Dược học cơ sở, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN

Giới thiệu