+84-4-37450188

Bộ môn Y Dược học cơ sở

Cập nhật: 28/06/2021 10:47

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Vũ Thị Thơm
Địa chỉ: Phòng 406, tầng 4, nhà Y1, số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-37450188 (số lẻ 406)
Email: thomtbk5@gmail.com

1. Năm thành lập: 2012
2. Lãnh đạo bộ môn:
Giai đoạn 2012-2016: PGS.TS. Đinh Đoàn Long (CNBM),
TS. Trần Thị Tôn Hoài (Phó CNBM),
TS. Vũ Thị Thơm (Phó CNBM);
Đương nhiệm: TS. Vũ Thị Thơm (CNBM),
TS. Đào Huyền Quyên (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn
TS. Vũ Thị Thơm,
S.BS. Đào Huyền Quyên,
PGS.TS. Đinh Đoàn Long,
TS. Phạm Thị Hồng Nhung,
ThS.BS. Nguyễn Thị Thúy Mậu,
ThS.BS. Đỗ Thị Quỳnh,
ThS.BS. Vũ Vân Nga, ThS. Đỗ Thị Lệ Hằng,
ThS.DS. Lê Thị Diễm Hồng, ThS.DS.
ThS.DS. Nguyễn Xuân Bách,
BSNT. Trần Tiến Đạt,
ThS.BS. Lê Đình Khiết,
BSNT. Hồ Thị Mỹ Dung,
ThS.BS. Nguyễn Thanh Hằng,
ThS.BS. Nguyễn Thái Hà Dương.
4. Chức năng, nhiệm vụ
a) Đào tạo đại học: 24 học phần cho 06 ngành đại học Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Điều dưỡng.
b) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa, liệu pháp gen và miễn dịch, công nghệ tế bào, mô và các sản phẩm từ mô và tế bào, phân tích sinh dược học phân tử-tế bào.

Giới thiệu