+84-4-37450188

Bộ môn Nội Tiêu hóa

Cập nhật: 21/04/2023 16:48

BỘ MÔN NỘI TIÊU HOÁ

 

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Vũ Trường Khanh

Địa chỉ: Khoa Tiêu hóa, Bệnh  viện Bạch Mai

Điện thoại:   02437450188    Email: smp@vnu.edu.vn

 

 1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn đương nhiệm: TS. Vũ Trường Khanh (CNBM), TS. Nguyễn Công Long (Phó CNBM), ThS . Vũ Hồng Anh (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn:

TS. Vũ Trường Khanh,

TS.NguyễnCông Long,

ThS. Vũ Hồng Anh và các giảng viên thỉnh giảng từ Khoa tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai.

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng: đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ  và cung cấp dịch vụ đào tạo  theo nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên  ngành Tiêu hóa - Gan mật.

b) Nhiệm vụ:

Đào tạo  đại học và sau đại học các học phần thuộc chuyên ngành Nội Tiêu hóa; Quản  lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất,  trang thiết bị của bộ môn Nội tiêu hóa;

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học các cấp về Nội Tiêu hóa – Gan mật;  Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Tiêu hóa – Gan mật.

 

Giới thiệu