+84-4-37450188

Bộ môn Dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình

Cập nhật: 21/04/2023 16:04

BỘ MÔN DINH DƯỠNG LÂM SÀNG VÀ Y HỌC GIA ĐÌNH

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn tại Viện Dinh dưỡng, Hà Nội

Điện thoại: 02437450188 (số lẻ 406)   

Email: huynd.ump@vnu.edu.vn

 

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn: TS. Nguyễn Đỗ Huy (CNBM),

 PGS.TS. Trần Thúy Nga (Phó CNBM).

3. Cán bộ bộ môn:

 PGS.TS. Nguyễn Đỗ Huy,

 PGS.TS. Trần Thúy Nga,

 PGS. TS. Lê Hồng Hảo,

 PGS.TS Phạm Trung Kiên,

 TS. Hoàng Thu Nga,

 TS. Đỗ Thị Phương Hà,

 ThS. Đặng Đức Ngọc,

 ThS. Hoàng Thị Thảo Nghiên,

 CN. Nguyễn  Trang Nhung.

4. Mục tiêu

 Bộ môn được thành lập với mục tiêu đào tạo cho sinh viên về chuyên ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, có khả năng lập kế hoạch, thực hiện và giám sát triển khai các hoạt động dinh dưỡng điều trị trong bệnh viện, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn thực phẩm, tham gia các nghiên cứu và đào tạo dinh dưỡng ở mức độ cơ bản, góp phần thực hiện các chiến lược quốc gia về dinh dưỡng.

5. Chức năng, nhiệm vụ

 Đào tạo dài hạn: Đào tạo chương trình dinh dưỡng lâm sàng cho sinh viên chuyên ngành dinh dưỡng đại học và sau đại học; Đào tạo chương trình dinh dưỡng học cho sinh viên đại học và sau đại học của các chuyên ngành (bác sỹ đa khoa, điều dưỡng, dược) và ngành liên quan như sự phạm, công nghệ thực phẩm....; Đào tạo Bác sỹ dinh dưỡng.

 Đào tạo ngắn hạn: đào tạo chuyên khoa định hướng dinh dưỡng lâm sàng cho cán bộ trong ngành y tế; Đào tạo về xây dựng kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, can thiệp dinh dưỡng, chế độ ăn điều trị; Đào tạo về Dinh dưỡng học đường; Đào tạo về Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và dịch vụ chế biến thực phẩm.

 Nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu về dinh dưỡng lâm sàng.

 Triển khai các hoạt động nghiên cứu dinh dưỡng cho đào tạo tại thực địa

 Hợp tác quốc tế về lĩnh vực dinh dưỡng lâm sàng

 Các nhiệm vụ khác: khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, xây dựng các chính sách, quy định, tư vấn định hướng nghề nghiệp.

 

Giới thiệu