+84-4-37450188

Bộ môn gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa

Cập nhật: 24/06/2021 16:56

BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC TÍCH CỰC NGOẠI KHOA

 

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nội

Điện thoại: 024-37450188

Email: smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2018

3. Lãnh đạo bộ môn:

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính (CNBM),

PGS.TS. Nguyễn Quang Bình (Phó CNBM),

TS. BS. Lưu Quang Thuỳ (Phó CNBM).

4. Các cán bộ của bộ môn:

GS.TS. Nguyễn Quốc Kính,

PGS.TS. Nguyễn Quang Bình,

TS. BS. Lưu Quang Thuỳ,

ThS.BS. Vũ Xuân Quang và một số giảng viên thình giảng khác.

5. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: Dạy các học phần liên quan đến Gây mê, Hồi sức cho các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt và Điều dưỡng.

b) Đào tạo sau đại học: Đang chuẩn  bị tham gia đào  tạo  các CTĐT BSCKI, BSCKII, Thạc sĩ, bác sĩ thực hành trong lĩnh vực Gây mê hồi sức tại ĐHQGHN.

c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Thực hiện các nghiên  cứu chuyên  sâu  về gây mê – hồi sức, giảng dạy các lớp đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội về gây mê – hồi sức ngoại khoa.

Giới thiệu