+84-4-37450188

Bộ môn gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa

Cập nhật: 21/04/2023 16:52

BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC TÍCH CỰC NGOẠI KHOA

 

Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

Địa chỉ: Nhà Y1, 144 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nội

Điện thoại: 024-37450188

Email: smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2018

2. Lịch sử phát triển

 Từ khi thành lập, bộ môn Gây mê hồi sức và tích cực ngoại khoa đã trở thành một đơn vị của khoa y dược, Đại học quốc gia Hà nội, đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đào tạo các bác sĩ đa khoa cũng như chuyên nghành Gây mê hồi sức và tích cực ngoại khoa.

3. Các cán bộ của bộ môn:

  - Chủ nhiệm bộ môn: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính

  - Phó chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Quang Bình

  - Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. BS. Lưu Quang Thuỳ

  - Giáo vụ bộ môn: Ths. BS. Vũ Xuân Quang

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Bộ môn Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa có nhiệm vụ đào tạo cho các bác sĩ đa khoa của khoa Y dược – Tiến tới tham gia đào tạo BSCKI, BSCKII, Cao học, Bác sĩ thực hành trong lĩnh vực Gây mê hồi sức

 - Tham gia nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

5. Hoạt động chuyên môn:

 - Tham gia đào tạo sau đại học chuyên nghành Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa, giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các lớp bác sĩ đa khoa của trường đại  học Y Dược.

 - Hướng dẫn và cập nhật kiến thức về Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa cho các bác sĩ trẻ và điều dưỡng gây mê hồi sức khi các cơ sở y tế có nhu cầu.

 - Tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn hoặc tổ chức các lớp tập huấn về Gây mê hồi sức tích cực ngoại khoa cho sinh viên y khoa.

6. Định hướng phát triển:

 - Luôn củng cố công tác chuyên môn trong bộ môn

 - Biên soạn các tài liệu chuyên môn về Gây mê hồi sức phù hợp với các đối tượng khác nhau.

 - Định hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ y tế như tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, xuất bản các bài báo khoa học tạp chí y học uy tín trong và ngoài nước.

 - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Hợp tác đào tạo với nhiều tổ chức quốc tế, hiệp hội cấp cứu chấn thương quốc tế (PTC), hiệp hội chống đau thế giới (IASP), hội gây mê thế giới (WFA)...

 - Trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo với hội gây mê hồi sức Pháp, Canada, Úc, Mỹ, ...

 

 

Giới thiệu