+84-4-37450188

Bộ môn Huyết học và Truyền máu

Cập nhật: 24/04/2023 10:48

 

BỘ MÔN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

 

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Bạch Quốc Khánh

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn Huyết học Truyền máu, Tầng 12,

Viện  Huyết học – Truyền máu Trung ương, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Email: bomonhuyethoctruyenmau.ump@gmail.com

1. Năm thành lập: tháng 9/2019

2. Nhân sự của đơn vị

 - Chủ nhiệm bộ môn: TS.BS Bạch Quốc Khánh

 - Phó chủ nhiệm bộ môn: TS.BS. Nguyễn Ngọc Dũng, TS. Dương Quốc Chính

 - Thành phần cán bộ hiện nay: có 16 giảng viên công tác tại Bộ môn, trong đó có trong đó có 03 PGS, 10 tiến sĩ, 02 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 01 Thạc sĩ.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

 Bộ môn Huyết học Truyền máu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng đào tạo các học phần về Huyết học Truyền máu cho sinh viên Y của trường, Bộ môn có văn phòng đặt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (cũng là nơi thực hành của sinh viên Y). Đây là cơ sở đầu ngành trong đào tạo chuyên khoa huyết học truyền máu ở các cấp học, là môi trường học tập, thực hành tốt cho sinh viên. Các cán Bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn Huyết học Truyền máu đều là các cán bộ có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành Huyết học Truyền máu.

 Kể từ khi thành lập, Bộ môn Huyết học Truyền máu đã được phân công đào tạo chuyên ngành Huyết học - Truyền máu cho đối tượng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm gồm các học phần Huyết học (SMP2801), Kĩ thuật xét nghiệm huyết học và kỹ thuật truyền máu (SMP2802), thực hành xét nghiệm huyết học và truyền máu (SMP2803).

 Để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bộ môn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng đổi mới chương trình đào tạo đại học, biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo. Các giảng viên của bộ môn là chủ biên hoặc tham gia biên soạn các sách giáo trình cho chuyên ngành, bao gồm: Huyết học - Truyền máu cơ bản, Kỹ thuật xét nghiệm Huyết học - Truyền máu cơ bản dành cho các đối tượng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm.

 Bộ môn đã tham gia xây dựng và hoàn chỉnh khung chương trình đào tạo đại học cho các đối tượng cử nhân kỹ thuật xét nghiệm tại trường Đại học Y Dược.

  Tham gia giảng dạy nội dung trong chuyên ngành huyết học truyền máu cho sinh viên Y khoa.

4. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

 - Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo cho các đối tượng là sinh viên đại học, sau đại học.

 - Tích cực triển khai và phối hợp với các đơn vị khác trong công tác nghiên cứu khoa học, phấn đấu có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đăng trong các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.

 

            

Giới thiệu