+84-4-37450188

Bộ môn Huyết học và Truyền máu

Cập nhật: 28/06/2021 11:57

BỘ MÔN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Bạch Quốc Khánh
Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn Huyết học Truyền máu, Tầng 12, Viện  Huyết học – Truyền máu Trung ương
Email: bomonhuyethoctruyenmau.ump@gmail.com 

 

1. Năm thành lập: 2019

2. Lãnh đạo bộ môn:

  • Chủ nhiệm bộ môn: TS.BS Bạch Quốc Khánh
  • Phó chủ nhiệm bộ môn: TS.BS. Nguyễn Ngọc Dũng, TS. Dương Quốc Chính

3. Các cán bộ bộ môn

TS. Bạch Quốc Khánh

TS. Nguyễn Ngọc Dũng

TS. Dương Quốc Chính

PGS. TS. Nguyễn Hà Thanh

PGS. TS. Nguyễn Quang Tùng

PGS. TS. Lê Xuân Hải

TS. Trần Thị Kiều My

TS. Trần Ngọc Quế

TS. Vũ Đức Bình

TS. Nguyễn Triệu Vân

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Mai

BSCKII. Võ Thị Thanh Bình

BSCKII Phan Quang Hòa

TS. Ngô Mạnh Quân

Ths. Đào Thị Thiết

4. Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo đại học: Đào tạo các học phần về Huyết học Truyền máu cho sinh viên Y của trường. Bộ môn có văn phòng đặt tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (cũng là nơi thực hành của sinh viên Y). Đây là cơ sở đầu ngành trong đào tạo chuyên khoa huyết học truyền máu ở các cấp học, là môi trường học tập, thực hành tốt cho sinh viên. Các cán Bộ tham gia giảng dạy tại bộ môn Huyết học Truyền máu đều là các cán bộ có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành Huyết học Truyền máu.

Nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật: Phối hợp Viện Huyết học Truyền máu TW trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực huyết học Truyền máu

Biên soạn giáo trình phục vụ đào tạo.

   

Giới thiệu