+84-4-37450188

Bộ môn Kỹ thuật Y học

Cập nhật: 28/06/2021 11:59

BỘ MÔN KỸ THUẬT Y HỌC

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Tầng 1, nhà H, Bệnh viện E, 87-89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024-37450188 Email: ump@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn (CNBM), TS. Doãn Văn Ngọc (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn: Cơ hữu: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiền, TS. Doãn Văn Ngọc, CN. Phạm Quang Huy; Kiêm nhiệm: PGS.TS Trần Công Hoan, PGS.TS. Bùi Văn Giang, TS. Trần Anh Tuấn, TS. Nguyễn Duy Trinh, TS. Hoàng Đình Âu, TS. Lê Thanh Dũng, TS. Nguyễn Đình Minh, ThS. Nguyễn Minh Châu, CN. Phùng Hải Nam, CN. Nguyễn Quang Thịnh, CN. Lê Duy Đông, CN. Nguyễn Hữu Tuấn, CN. Nguyễn Cao Cường, CN. Phan Anh Phương, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, CN. Phùng Văn Lâm, CN. Hoàng Văn Phong.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: phụ trách tổ chức và giảng dạy 2 học phần (Chẩn đoán hình ảnh, Y học hạt nhân) cho 2 ngành Y đa khoa và Răng Hàm Mặt; phụ trách tổ chức và giảng dạy CTĐT Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh Y học.

b) Đào tạo sau đại học: giảng dạy các học phần Điện quang và Y học hạt nhân.

c) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật hình ảnh y học, cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục theo nhu cầu của xã hội.

Giới thiệu