+84-4-37450188

Bộ môn Liên chuyên Khoa

Cập nhật: 28/06/2021 11:34

BỘ MÔN LIÊN CHUYÊN KHOA

 

1. Năm thành lập: 2011

2. Lãnh đạo bộ môn:

Giai đoạn 2012 – 2013: TS Đào Duy Cường (CNBM);

Từ 2013 đến nay: PGS.TS. Lê Thị Luyến (CNBM).

3. Cán bộ của bộ môn:

Cơ hữu: PGS.TS. Lê Thị Luyến,

TS. Lê Thị Hằng,

TS. Bùi Thị Thu Hoài,

TS. Phan Minh Đức,

BS. Nguyễn Thị Kim Tiên;

Kiêm nhiệm: PGS.TS. Đào Duy Cường,

TS. Đồng Văn Thành,

TS. Trần Thành Trung,

ThS. Nguyễn Thành Trung.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học các học phần: Bệnh  học đại cương, Truyền nhiễm, Y học cổ truyền, Da liễu, Phục  hồi chức năng,  Ung thư, Thần kinh, Tâm thần cho các ngành Y đa khoa, Răng  Hàm Mặt, Xét nghiệm  Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học.

b) Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Thực hiện các nghiên  cứu liên chuyên  khoa trong y học, giảng dạy các lớp đào tạo  liên tục theo nhu cầu xã hội.

 

Giới thiệu