+84-4-37450188

Bộ môn Mắt

Cập nhật: 28/06/2021 11:10

                                                                           

BỘ MÔN MẮT

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp
Địa chỉ: Bệnh viện Mắt TW, 85 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.8228956
Email: bomonmatdhqg@gmail.com

                                                                                                           

1. Năm thành lập: 2018 (được tách ra từ Bộ môn Mắt – Tại Mũi Họng từ 2012)

2. Lãnh đạo bộ môn:

Giai đoạn 2012 – 2018: PGS.TS. Võ Thanh Quang (CNBM Bộ môn Mắt – Tai Mũi Họng cũ);

Từ 2018 đến nay:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp (CNBM),

PGS. TS. Phạm Ngọc Đông (Phó CNBM),

BSCKII. Lê Việt Sơn (Phó CNBM),

TS. Bùi Thị Vân Anh (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn:

ThS. Nguyễn  Thu Trang,

TS. Nguyễn Thanh Vân,

PGS.TS. Cung Hồng Sơn,

PGS.TS. Vũ Thị Bích Thuỷ,

TS. Hoàng  Cương,

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền,

TS. Nguyễn Xuân Tịnh,

TS. Nguyễn Quốc Anh,

TS. Thẩm Trương Khánh Vân,

TS. Lê Xuân Cung,

TS. Đặng Trần Đạt,

TS. Nguyễn Thị Nhất Châu,

TS. Đỗ Tấn,

TS. Nguyễn Thu Thuỷ,

TS. Hoàng Trần Thanh,

TS. Hoàng  Anh Tuấn,

Ths. Nguyễn  Kiên Trung,

TS. Hoàng Thị Thu Hà,

TS. Nguyễn Văn Huy,

TS. Phạm Thu Minh,

BSCKII. Nguyễn Thị Lan Anh,

BSNT. Nguyễn Thị Phương Thảo.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a)Đào tạo đại học: Phụ trách  tổ chức đào tạo  và giảng dạy học phần Mắt cho các ngành Y đa khoa, Răng Hàm Mặt, Điều Dưỡng, Kỹ thuật Hình ảnh Y học.

b)Đào tạo sau đại học: Phụ trách tổ chức và giảng  dạy các học phần  cho chương  trình đạo  tạo  Thạc sĩ Mắt (Nhãn khoa).

c)Các hướng nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu chuyên sâu về nhãn khoa, khúc xạ, chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa, các bệnh lý phần trước và sau nhãn cầu, bệnh lý mi – hốc mắt,…; cung cấp dịch vụ đào tạo liên tục theo nhu cầu của xã hội.

Giới thiệu