+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại

Cập nhật: 21/04/2023 16:02

BỘ MÔN NGOẠI

 

Trưởng phòng / Phụ trách phòng: GS.TS. TRẦN BÌNH GIANG

Địa chỉ: 88 NGUYỄN HOÀNG TÔN

Điện thoại: 0967106666

Email: tbgiang@yahoo.com

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ: GS. Trần Bình Giang – Chủ nhiệm bộ môn

                                                                            Ts. Dương Trọng Hiền – Phó chủ nhiệm bộ môn

                                                                            Pgs. Phạm Hoàng Hà – Phó chủ nhiệm bộ môn

                                                                            Ts. Đỗ Văn Tráng – Phó chủ nhiệm bộ môn

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn: Trần Quốc Tuấn – Giáo vụ bộ môn

 b) Đã nghỉ hưu:

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): Ths. Hoàng Nam Hùng

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Đào tạo các học phần : ngoại cơ sở, ngoại bệnh lý I, ngoại bệnh lý II cho sinh viên hệ đa khoa, răng hàm mặt….

5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâmgiai đoạn 2020 - 2025

 - Định hướng nhiệm vụ : Hướng sinh viên tiếp cận nền ngoại khoa hiện đại thông qua đào tạo, thực hành và nghiên cứu.

 -  Cung cấp kiến thức lý thuyết và thực hành với mức tiên tiến và khoa học cao nhất tới sinh viên.

 - Khuyến khích sinh viên tham gia các nghiên cứu ứng dụng thực hành ngoại khoa

 - Thực hiện đào tạo sau đại học chuyên ngành ngoại khoa : Chuyên khoa 1,2, nội trú, cao học.

 

 

Giới thiệu