+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại chấn thương chỉnh hình

Cập nhật: 30/06/2021 11:03

BỘ MÔN NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh

Địa chỉ: Nhà Y1, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024-37450188      

Email: ump@vnu.edu.vn

 

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh (CNBM),

TS. Nguyễn Văn Học (Phó CNBM)

3. Các cán bộ của bộ môn:

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh (CNBM), TS. Nguyễn Văn Học và các giảng viên thỉnh giảng.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a) Đào tạo đại học: Ngoại cơ sở, Ngoại bệnh lý I, Ngoại bệnh  lý II cho sinh viên các ngành Y đa khoa và Răng Hàm Mặt.

b) Đào tạo đại học: Đang chuẩn bị đề án mở mã ngành Thạc sĩ Chấn thương chỉnh hình.

c) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Đào tạo cập nhật thực hành kỹ thuật ngoại chấn thương chỉnh hình.

Giới thiệu