+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại chấn thương chỉnh hình

Cập nhật: 21/04/2023 16:44

BỘ MÔN NGOẠI CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

 

Trưởng phòng / Phụ trách phòng: PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh

Địa chỉ: Tòa nhà Y1, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điện thoại: +84-4-37450188

Email: smp@vnu.edu.vn

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ: Pgs. Ts Nguyễn Mạnh Khánh

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 Ts. Nguyễn Văn Học – Phó chủ nhiệm bộ môn

 b) Đã nghỉ hưu:

 c) Đã chuyển công tác (nếu có):

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Đào tạo sinh viên đa khoa, RHM

 - Nghiên cứu khoa học

 - Trao đổi chuyên mô, hợp tác quốc tế

5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 - Kiện toàn bộ máy, nhân lực bộ môn.

 - Tham gia hướng dẫn khóa luận cho sinh viên, hướng tới triển khai bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh.

 - Mở thêm mã ngành sau đại học chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình của trường ĐH Y Quốc gia.

 - Mở rộng hợp tác với các trường và bệnh viện trong nước cũng như quốc tế để trao đổi chuyên môn và học tập.

 

Giới thiệu