+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại Nhi

Cập nhật: 24/06/2021 15:57

BỘ MÔN NGOẠI NHI

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Phạm Duy Hiền
Địa chỉ: Tầng 6, nhà 15 tầng, Bệnh viện Nhi Trung Ương, La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Email: Duyhien1972@yahoo.com

1. Năm thành lập:
Bộ môn thành lập năm 2020

2. Lãnh đạo bộ môn:
Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Phạm Duy Hiền

Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Nguyễn Việt Hoa

Phó chủ nhiệm bộ môn: TS. Hoàng Hải Đức

3. Cán bộ của bộ môn:
Ths.BSNT. Phan Hồng Long

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1.Chức năng: Bộ môn Ngoại nhi là đơn vị cơ sở trực thuộc Đại học Y Dược, ĐHQGHN chịu trách nhiệm về chuyên môn trong các hoạt động về đào tạo, khoa học công nghệ và cung cấp dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực chuyên ngành ngoại nhi.
4.2. Nhiệm vụ: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:
+ Phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Việt Đức đào tạo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học các môn học thuộc chuyên ngành ngoại nhi.
+ Phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Việt Đức đào tạo liên tục cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực ngoại nhi và ngành liên quan.
+ Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn Ngoại nhi.
+ Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn Ngoại nhi.
+ Nghiên cứu khoa học: phối hợp với bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện Việt Đức thực hiện các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở chuyên ngành ngoại nhi và các vấn đề liên quan.
+ Hợp tác quốc tế: hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực ngoại nhi và các vấn đề liên quan.
+ Tham gia công tác khám, chẩn đoán và điều trị tại các cở sở thực hành về chuyên ngành ngoại nhi.

PGS.TS. Phạm Duy Hiền                                            TS. Hoàng Hải Đức 

  PGS.TS. Phạm Duy Hiền                              TS. Nguyễn Việt Hoa                                 TS. Hoàng Hải Đức

                                                              Ths.BSNT. Phan Hồng Long

                                                               Ths.BSNT. Phan Hồng Long

Giới thiệu