+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại Nhi

Cập nhật: 21/04/2023 16:53

 

BỘ MÔN: NGOẠI NHI

 

Trưởng bá»™ môn: Tiến sÄ© Bác sÄ© Phạm Duy Hiền

Địa chỉ: Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi trung Æ°Æ¡ng - 18/879 La Thành – Đống Đa – Hà Ná»™i

Điện thoại: 024 6274 7641

Email: surgical@nch.org.vn

 

1. Năm thành lập: 2020.

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ:

 Trưởng bá»™ môn: TS. BS Phạm Duy Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viên Nhi trung Æ°Æ¡ng, Giám đốc trung tâm Phẫu thuật ná»™i soi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Nhi trung Æ°Æ¡ng

 Phó trưởng bá»™ môn: TS. BS. Nguyá»…n Việt Hoa – Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 Phó trưởng bá»™ môn: TS. BS. Hoàng Hải Đức – trưởng khoa Chỉnh hình Nhi – Bệnh viện Nhi trung Æ°Æ¡ng

3. Các cán bá»™ và nghiệp vụ chuyên môn: (chÆ°a có danh sách chính thức)

 a) Hiện Ä‘ang công tác ở Bá»™ môn: 0

 b) Đã nghỉ hÆ°u: 0

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): 0

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 Triển khai thá»±c hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

 + Phối hợp vá»›i bệnh viện Nhi Trung Æ°Æ¡ng Ä‘ào tạo cho sinh viên Ä‘aÌ£i hoÌ£c vaÌ€ học viên sau Ä‘aÌ£i hoÌ£c các môn học thuá»™c chuyên ngaÌ€nh ngoại nhi.

 + Phối hợp vá»›i bệnh viện Nhi Trung Æ°Æ¡ng Ä‘ào tạo liên tục cho cán bá»™ làm việc trong lÄ©nh vá»±c ngoại nhi và ngành liên quan.

 + Quản lý viên chức, cán bá»™, giảng viên, người học và cÆ¡ sở vật chất, trang thiết bị của bá»™ môn Ngoại nhi.

 + Xây dá»±ng và Ä‘ào tạo Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™, giảng viên của bá»™ môn Ngoại nhi.

 + Nghiên cứu khoa học: phối hợp vá»›i bệnh viện Nhi trung Æ°Æ¡ng thá»±c hiện các đề tài cấp nhà nÆ°á»›c, cấp bá»™, cấp cÆ¡ sở chuyên ngành ngoại nhi và các vấn đề liên quan.

 + Hợp tác quốc tế: hợp tác vá»›i các Ä‘Æ¡n vị, tổ chức, các quốc gia về lÄ©nh vá»±c ngoại nhi và các vấn đề liên quan.

 + Tham gia công tác khám, chẩn Ä‘oán và Ä‘iều trị tại các cở sở thá»±c hành về chuyên ngành ngoại nhi.

 5. Äá»‹nh hÆ°á»›ng nhiệm vụ trọng tâm giai Ä‘oạn 2020 – 2025

 - Củng cố, xây dá»±ng cÆ¡ cấu tổ chức nhân sá»± của bá»™ môn Ngoại nhi.

 - Hoàn thiện và phát triển chÆ°Æ¡ng trình, sách giáo khoa Ä‘ào tạo chuyên ngành ngoại nhi cho sinh viên y khoa.

 - Xây dá»±ng, hoàn thiện thủ tục và chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo chuyên ngành ngoại nhi cho các đối tượng sau đại học: ná»™i trú, cao học, nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II,...

 - Nâng cao năng lá»±c nghiên cứu khoa học trong lÄ©nh vá»±c chăm sóc và Ä‘iều trị ngoại nhi.  

 - Tăng cường hợp tác vá»›i các cÆ¡ sở Ä‘ào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nÆ°á»›c.

 

PGS.TS. Phạm Duy Hiền                                            TS. Hoàng Hải Đức 

  PGS.TS. Phạm Duy Hiền                              TS. Nguyá»…n Việt Hoa                                 TS. Hoàng Hải Đức

                                                              Ths.BSNT. Phan Hồng Long

                                                               Ths.BSNT. Phan Hồng Long

Giới thiệu