+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại Nhi

Cập nhật: 21/04/2023 16:53

 

BỘ MÔN: NGOẠI NHI

 

Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Duy Hiền

Địa chỉ: Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi trung ương - 18/879 La Thành – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 024 6274 7641

Email: surgical@nch.org.vn

 

1. Năm thành lập: 2020.

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ:

 Trưởng bộ môn: TS. BS Phạm Duy Hiền – Phó Giám đốc Bệnh viên Nhi trung ương, Giám đốc trung tâm Phẫu thuật nội soi, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Nhi trung ương

 Phó trưởng bộ môn: TS. BS. Nguyễn Việt Hoa – Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 Phó trưởng bộ môn: TS. BS. Hoàng Hải Đức – trưởng khoa Chỉnh hình Nhi – Bệnh viện Nhi trung ương

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn: (chưa có danh sách chính thức)

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn: 0

 b) Đã nghỉ hưu: 0

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): 0

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chuyên môn được phân công, bao gồm:

 + Phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương đào tạo cho sinh viên đại học và học viên sau đại học các môn học thuộc chuyên ngành ngoại nhi.

 + Phối hợp với bệnh viện Nhi Trung ương đào tạo liên tục cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực ngoại nhi và ngành liên quan.

 + Quản lý viên chức, cán bộ, giảng viên, người học và cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn Ngoại nhi.

 + Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên của bộ môn Ngoại nhi.

 + Nghiên cứu khoa học: phối hợp với bệnh viện Nhi trung ương thực hiện các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở chuyên ngành ngoại nhi và các vấn đề liên quan.

 + Hợp tác quốc tế: hợp tác với các đơn vị, tổ chức, các quốc gia về lĩnh vực ngoại nhi và các vấn đề liên quan.

 + Tham gia công tác khám, chẩn đoán và điều trị tại các cở sở thực hành về chuyên ngành ngoại nhi.

 5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025

 - Củng cố, xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự của bộ môn Ngoại nhi.

 - Hoàn thiện và phát triển chương trình, sách giáo khoa đào tạo chuyên ngành ngoại nhi cho sinh viên y khoa.

 - Xây dựng, hoàn thiện thủ tục và chương trình đào tạo chuyên ngành ngoại nhi cho các đối tượng sau đại học: nội trú, cao học, nghiên cứu sinh, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II,...

 - Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị ngoại nhi.  

 - Tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

 

PGS.TS. Phạm Duy Hiền                                            TS. Hoàng Hải Đức 

  PGS.TS. Phạm Duy Hiền                              TS. Nguyễn Việt Hoa                                 TS. Hoàng Hải Đức

                                                              Ths.BSNT. Phan Hồng Long

                                                               Ths.BSNT. Phan Hồng Long

Giới thiệu