+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại Nội tiết

Cập nhật: 21/04/2023 16:12

BỘ MÔN NGOẠI NỘI TIẾT

      

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Trần Ngọc  Lương

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn  đặt tại Bệnh  viện Nội tiết  Trung ương, Hà Nội

Điện thoại: 02437450188   Email: ngocluongsurgery@yahoo.com

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn: Giai đoạn 2019 - 2020:

PGS.TS. Trần Ngọc Lương (CNBM)

TS. Lê Hồng Quang (Phó CNBM)

ThS.BS. Nguyễn Thái Hoàng  (Phó CNBM);

3. Cán bộ bộ môn: PGS.TS. Trần Ngọc Lương                     

TS. Lê Hồng QuangThS                         

BS. Nguyễn Thái Hoàng

Ts. Phan Hoàng Hiệp

Ts. Trần Đoàn Kết

Ts. Đinh Văn Trực

Ths. Nguyễn Giang Sơn

Ths. BsCKII. Phạm Quyết Thắng

Bs ckII. Đỗ Văn Kỳ

Ths.BsCKII. Phạm Bá Tuân

Ths. Đỗ Thành Công

Ths. Ngô Văn Bằng

Ths. Vũ Mạnh Trường

Ths. Đinh Ngọc Triều

Ths. Phạm Tấn Đức

Ths. Lê Tấn Phát

Ths. Nguyễn Ngọc Huân

CN.Trần Thị Diệu Hương

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: 24 học phần cho 06 ngành đại học Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật, Hình ảnh Y học và Điều dưỡng.

b) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện các đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở chuyên  ngành Ngoại nội tiết bao gồm lao, các bệnh nội tiết và các vấn đề liên

Giới thiệu