+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại tim mạch lồng ngực

Cập nhật: 04/10/2023 17:59

 

BỘ MÔN NGOẠI TIM MẠCH LỒNG NGỰC

 

Chủ nhiệm bộ môn:  TS Nguyễn Công Hựu

Địa chỉ: Tòa nhà Y1, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điện thoại: +84-4-37450188

Email: smp@vnu.edu.vn

            cvts.ump@gmail.com

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo phòng/trung tâm qua các thời kỳ: TS Nguyễn Công Hựu

3. Các cán bộ và nghiệp vụ chuyên môn:

 a) Hiện đang công tác ở Bộ môn:

 PGS. TS Nguyễn Sinh Hiền  – Phó chủ nhiệm bộ môn

 TS Đinh Văn Lượng.            – Phó chủ nhiệm bộ môn

 Ths. (NCS)  Đặng Quang Huy            Giảng viên thỉnh giảng

 Ths. (NCS)  Ngô Thành Hưng            Giảng viên thỉnh giảng

 Ths. (NCS)  Phạm Thành Đạt.           Giảng viên thỉnh giảng

 BSCK2       Nguyễn Sĩ Khánh.           Giảng viên thỉnh giảng

 Ths Nguyễn Hoàng Nam                   Giảng viên thỉnh giảng

 Bs. Lê Ngọc Minh                              Giảng viên thỉnh giảng

 Ths. Phạm Thị Thanh Loan.               Thư ký bộ môn

 b) Đã nghỉ hưu: 0

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): 0

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 - Đào tạo sinh viên

 - Nghiên cứu khoa học

 - Trao đổi chuyên môn, hợp tác quốc tế

5. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

 - Kiện toàn bộ máy, nhân lực bộ môn.

 - Hoàn thành khung chương trình giảng dạy đại học, sau đại học

 - Tham gia hướng dẫn khóa luận cho sinh viên, hướng tới triển khai bảo vệ khóa luận bằng tiếng Anh.

 - Mở thêm mã ngành sau đại học chuyên ngành Phẫu thuật Tim, Mạch máu, Lồng ngực của trường ĐH Y Quốc gia.

 - Mở rộng hợp tác với các trường và bệnh viện trong nước cũng như quốc tế để đào tạo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm.

 

 

Giới thiệu