+84-4-37450188

Bộ môn Ngoại tim mạch lồng ngực

Cập nhật: 28/06/2021 11:36

BỘ MÔN NGOẠI TIM MẠCH LỒNG NGỰC

Chủ nhiệm bộ môn: TS. Nguyễn Công Hựu

Địa chỉ: Văn phòng Bộ môn tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, Trần Cung, Hà Nội

Điện thoại: 02437450188 (số lẻ 406)    

Email: ump@vnu.edu.vn

 

1. Năm thành lập: 2020

2. Lãnh đạo bộ môn:

TS Nguyễn Công Hựu (CNBM),

PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền (Phó CNBM),

TS Đinh Văn Lượng (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn:

TS. Nguyễn Công Hựu,

PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền,

TS. Đinh Văn Lượng,

ThS. Nguyễn Quang Huy,

ThS. Ngô Thành Hưng,

ThS. Phạm Thành Đạt;

BSCK2 Nguyễn Sĩ Khánh;

ThS. Nguyễn Hoàng Nam;

BS. Lê Ngọc Minh;

ThS. Phạm Thị Thanh Loan

4. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học: Đào tạo sinh viên đại học các bộ môn thuộc chuyên  ngành ngoại tim mạch và lồng ngực.

b) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Phối hợp với Trung tâm tim mạch Bệnh viện E thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở chuyên ngành ngoại tim mạch lồng ngực bao gồm bệnh lý tim, mạch máu, lồng ngực và các vấn đề liên

Giới thiệu