+84-4-37450188

Bộ môn Nhãn khoa

Cập nhật: 05/10/2023 16:47

BỘ MÔN NHÃN KHOA

 

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Địa chỉ: 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024. 8228956

Emailbomonmatdhqg@gmail.com

 

1. Năm thành lập: Bộ môn Mắt – Tai mũi họng được thành lập năm 2012. Đến năm 2018, Bộ môn Mắt – Tai mũi họng được tách thành 2 bộ môn riêng là bộ môn Mắt và bộ môn Tai mũi họng.

2. Trưởng bộ môn các thời kỳ:

- Từ 2012-2018: PGS.TS. Võ Thanh Quang, Trưởng bộ môn (Bộ môn Mắt – Tai Mũi Họng)

- Từ 2018-2020: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng bộ môn (Bộ môn Mắt)

- Từ 2020 đến nay: PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng bộ môn

3. Các cán bộ của bộ môn:

 a) Hiện đang công tác ở bộ môn: 

STT

Họ tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ, vị trí công tác

1

Nguyễn Xuân Hiệp

PGS.TS

Trưởng Bộ môn

2

Phạm Ngọc Đông

PGS.TS

Phó Trưởng Bộ môn

3

Bùi Thị Vân Anh

PGS.TS

Phó Trưởng Bộ môn

4

Nguyễn Thanh Vân

TS

Giảng viên

5

Nguyễn Quỳnh Hoa

ThS

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Thu Hiền

PGS.TS

Giảng viên thỉnh giảng

7

Cung Hồng Sơn

PGS. TS

Giảng viên thỉnh giảng

8

Lê Xuân Cung

PGS. TS

Giảng viên thỉnh giảng

9

Phạm Thị Minh Châu

TS

Giảng viên thỉnh giảng

10

Nguyễn Thị Thu Thủy

TS

Giảng viên thỉnh giảng

11

Trần Minh Đạt

TS

Giảng viên thỉnh giảng

12

Trần Khánh Sâm

TS

Giảng viên thỉnh giảng

13

Đỗ Tấn

TS

Giảng viên thỉnh giảng

14

Đặng Trần Đạt

TS

Giảng viên thỉnh giảng

15

Thẩm Trương Khánh Vân

TS

Giảng viên thỉnh giảng

16

Nguyễn Quốc Anh

TS

Giảng viên thỉnh giảng

17

Nguyễn Văn Huy

TS

Giảng viên thỉnh giảng

18

Nguyễn Minh Phú

TS

Giảng viên thỉnh giảng

19

Hoàng Cương

TS

Giảng viên thỉnh giảng

20

Phạm Thu Minh

TS

Giảng viên thỉnh giảng

21

Vũ Hoàng Việt Chi

TS

Giảng viên thỉnh giảng

22

Dương Quỳnh Chi

TS

Giảng viên thỉnh giảng

23

Nguyễn Thu Thủy

TS

Giảng viên thỉnh giảng

24

Trần Thị Chu Quý

TS

Giảng viên thỉnh giảng

25

Nguyễn Thu Trang

BSNT

Giảng viên thỉnh giảng

26

Nguyễn Kiên Trung

ThS

Giảng viên thỉnh giảng

27

Nguyễn Thị Lan Anh

BSCKII

Giảng viên thỉnh giảng

28

Nguyễn Thị Phương Thảo

BSNT

Giảng viên thỉnh giảng

 b) Đã nghỉ hưu (nếu có): Không

 c) Đã chuyển công tác (nếu có): Không

4. Chức năng, nhiệm vụ: 

Bộ môn Mắt có nhiệm vụ đào tạo các đối tượng đại học, sau đại học về chuyên ngành Mắt. Bên cạnh đó, bộ môn còn tham gia nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh các bệnh về mắt, hợp tác quốc tế và một số nhiệm vụ khác…

a) Đào tạo đại học các học phần: Mắt.

b) Đào tạo sau đại học các học phần:

 - Quang học cơ bản

 -Vi phẫu trong nhãn khoa

 - Mắt

c) Các hướng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và cung cấp dịch vụ:

 - Khúc xạ

 - Nghiên cứu cơ bản Nhãn khoa

 - Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa

 - Các bệnh lý phần trước và phần sau nhãn cầu, bệnh lý mi – hốc mắt,…

5. Một số thành tích nổi bật giai đoạn 2018 – 2020:

- Biên soạn giáo trình và phát hành sách giáo khoa cho sinh viên Y5

- Xây dựng chương trình đào tạo Nhãn khoa cho bác sỹ đa khoa, đào tạo thạc sỹ mắt.

- Đã đào tạo được 2 khóa sinh viên Y5 về lĩnh vực Nhãn khoa

- Chương trình đào tạo thạc sỹ nhãn khoa đã được cấp mã số đào tạo. Bộ môn sẽ tuyển sinh từ 2020

- Phối hợp với khoa Xét nghiệm cơ bản trực thuộc trường làm 1 số nghiên cứu.

6. Định hướng ưu tiên phát triển (sau 2020):

- Mở rộng loại hình đào tạo: nhãn khoa cơ bản, Thạc sĩ, BS nội trú, , tiến sĩ,…

- Tăng cường nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nhãn khoa và nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực nhãn khoa

- Mở rộng hợp tác quốc tế. 

Giới thiệu