+84-4-37450188

Bộ môn Nhi

Cập nhật: 28/06/2021 11:14

BỘ MÔN NHI

Chủ nhiệm bộ môn: PGS.TS. Trần Minh Điển
Địa chỉ: Phòng 204, Nhà D, Bệnh viện Nhi Trung ương
Điện thoại: 024-37957849 (số lẻ 408)
Email: bomonnhiump@gmail.com

1. Năm thành lập: 2012

2. Lãnh đạo bộ môn:
Giai đoạn 2012-2018: PGS.TS. Phạm Trung Kiên (CNBM).
Đương nhiệm: PGS.TS. Trần Minh Điển (Phó CNBM)

3. Cán bộ bộ môn:
Cơ hữu: PGS.TS. Trần Minh Điển,
PGS. TS. Phạm Trung Kiên,
T.S.Nguyễn Thu Hương,
TS. Phạm Quang Tuệ,
TS. Phạm Văn Đếm;
Thỉnh giảng: PGS.TS. Lê Hồng Hanh,
PGS.TS. Trương Mai Hồng,
TS. Phạm Thu Hiền,
TS. Ta Anh Tuấn,
TS.Đậu Việt Hùng,
TS. Vũ Chí Dũng,
Ts. Lê Hồng Quang,
TS. Nguyễn Thành Nam,
TS. Cao Việt Tùng,
TS. Trần Thu Hương,
TS. Bùi Ngọc Lan,
TS. Đặng Ánh Dương,
TS. Lê Ngọc Duy,
TS. Đặng Văn Thức,
TS. Nguyễn Văn Lâm,
TS. Đỗ Thiện Hải,
TS. Lưu Thị Mỹ Thục,
TS. Lê Hồng Hoa,
TS. Nguyễn Phương Thảo.

4. Chức năng, nhiệm vụ
a) Đào tạo đại học: các học phần Nhi khoa I, Nhi khoa II, Nhi khoa nâng cao cho các ngành Y đa khoa và Răng
Hàm Mặt.
b) Đào tạo sau đại học: Phụ trách và giảng dạy chương trình đạo tạo Thạc sĩ Nhi khoa.
c) Nghiên cứu, chuyển giao và cung cấp dịch vụ: Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe cộng đồng của trẻ em, các phương pháp điều trị can thiệp chuyên sâu ở trẻ em.

Giới thiệu