+84-4-37450188

Bộ môn Nội

Cập nhật: 16/04/2021 09:08

Bá»™ Môn Ná»™i, Trường Đại Học Y Dược,
Đại Học Quốc Gia Hà Ná»™i.

bo-mon-noi-truong-dai-hoc-y-duoc
 
bo-mon-noi-truong-dai-hoc-y-duoc

Phó Chủ Nhiệm Bá»™ Môn

PGS.TS.Phạm Quốc Khánh

bo-mon-noi-truong-dai-hoc-y-duoc

Chủ Nhiệm Bá»™ Môn

TS.Nguyá»…n Thị Thu Hoài

bo-mon-noi-truong-dai-hoc-y-duoc

Phó Chủ Nhiệm Bá»™ Môn

PGS.TS.Hoàng Thị Phượng

Bá»™ Môn Ná»™i được thành lập năm 2012 vá»›i Chủ Nhiệm Bá»™ Môn là TS.Viên Văn Đoan, hai Phó Chủ nhiệm Bá»™ Môn là PGS.TS. Phạm Quốc Khánh và PGS.TS. Phạm Duệ.

Hiện nay, Bá»™ Môn Ná»™i gồm 50 giảng viên, trong Ä‘ó có 6 phó giáo sÆ°, 19 tiến sÄ©, 2 bác sÄ© chuyên khoa cấp II, 23 thạc sÄ© Ä‘ang giảng dạy và công tác tại các bệnh viện lá»›n hàng đầu của Việt Nam tại Hà Ná»™i.

Ban Lãnh đạo hiện nay của Bá»™ Môn gồm:

- Chủ Nhiệm Bá»™ Môn: TS. Nguyá»…n Thị Thu Hoài

- Phó Chủ nhiệm Bá»™ Môn: PGS.TS. Phạm Quốc Khánh

- Phó Chủ nhiệm Bá»™ Môn: PGS.TS. Hoàng Thị Phượng.

Bá»™ Môn Ná»™i là nÆ¡i tập hợp các thầy cô có trình Ä‘á»™ chuyên môn cao, các chuyên gia đầu ngành hết sức tâm huyết, Ä‘ào tạo má»—i năm hàng trăm sinh viên tốt nghiệp Bác sÄ© Ä‘a khoa, Bác sÄ© Răng Hàm Mặt, Cá»­ nhân Kỹ thuật Y học… vá»›i các chuyên ngành Tim Mạch, Hồi sức cấp cứu, Hô Hấp, Tiêu Hoá, Ná»™i tiết Chuyển hoá, Thận Tiết Niệu, CÆ¡ XÆ°Æ¡ng Khá»›p, Huyết học và Truyền Máu, Bệnh Nhiệt Ä‘á»›i… Bá»™ Môn Ná»™i luôn chú trọng đổi má»›i chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo, biên soạn giáo trình cập nhật, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh giảng và học bằng tiếng Anh, hÆ°á»›ng dẫn sinh viên tham gia hoạt Ä‘á»™ng ngoại khoá, học tập gắn vá»›i thá»±c tiá»…n, hÆ°á»›ng tá»›i cá»™ng đồng. Bá»™ Môn Ná»™i là nÆ¡i gắn kết công tác khám chữa bệnh vá»›i Ä‘ào tạo và nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, gắn kết giữa Ná»™i khoa và các chuyên ngành khác của Đại Học Quốc Gia Hà Ná»™i, có nhiều ná»— lá»±c trong xuất bản quốc tế.

bo-mon-noi-truong-dai-hoc-y-duoc

Giới thiệu